نوشته‌ها

گام سوم در یادگیری هیپنوتیزم

دوستان عزیز بعد از اینکه دو گام از آماده شدن برای یادگیری هیپنوتیزم را خواندید و احساس کردید مطالبی که در دو گام پیش خوانده اید،را میتوانید عملی کنید. حالا شما آمادگی دارید که با خواندن مطالب زیر و تمرینات لازم و مطالعات در این زمینه یک هیپنوتیزور ماهر شوید البته بنده اعتقاد دارم که مطالعه تنها نمیتواند شما را به هدفتان برساند اگر هر کسی میتوانست فقط با خواندن چند کتاب و یا نوشته زیر هیپنوتیزور بشود آن موقع همه با خریدن یک جلد کتاب و خواندن آن هیپنوتیزور میشدند این راهنماییهای استاد فن است که باعث میشود شما بتوانید راحت این مراحل را طی کنید

آموزش کامل را در مقاله بعدی بخوانید

گام دوم در یادگیری هیپنوتیزم

تلقین به عنوان قدم دوم و مولفه اصلی در هیپنوتیزم تاثیر چشمگیری دارد
ما باید سعی کنیم به اشخاصی که میخواهیم هیپنوتیزمشون کنیم تلقین کنیم ولی باید در تلقین کردن مواردی رادر نظر داشته باشیم
با اصول تلقین آشنایی کامل داشته باشیم و روشهای استفاده ازآن را بخوبی بدانیم

تلقین رو باید با لحن شیوا انجام بدهیم.

سنگین و سبک کردن صحبت در جاهایی که نیاز هست باید بوضوح از تلقین دادن ما مشخص باشد

مثلا در هنگام گفتن کلمه (سنگین) باید کلمه را طوری ادا کنیم شخص از لفظ صحبت ما نیز سنگینی رو حس کند و سبک نیز بر عکس آن
سعی نکینم که با تلقین های ممتد و بدون فاصله سوژه را خسته کنیم خیلی وقتها مکثهای بین تلقین تاثیرش بیشتر از خود تلقین است البته این مکثها نباید بیش از ۴ الی ۶ ثانیه طول بکشد در این مکث ها شخص  با تمرکز کامل به تلقین های شما گوش میکند
سعی کنیم که در تلقین کردن از شاخه ای به شاخه دیگر نپریم

گام اول در یادگیری هیپنوتیزم

کسی که دنبال فراگیری دگر هیپنوتیزم است نیاز به چند شرط لازم(نه کافی) دارد

اعتماد به نفس خوبی داشته باشد

احساس جراتمندی را در خودش رشد دهد

تمرین و ممارست داشته باشد

از اثر گذاری خوبی روی دیگران برخوردار باشد

همیشه نسبت به خود و اطرافیان نگاه مثبت داشته باشد وسعی کند خودش و دیگران را

همیشه دوست داشته باشد

از احساس شکست نترسد. چون شکستها پله هایی برای ترقی هستند