نوشته‌ها

مراقبه سلامتی

مراقبه ای فوق العاده تاثیرگذار برای سلامتی

مراقبه برای شفای جسم

چنانچه مایل باشید مراقبه تان هر چه بیشتر بر درمان و شفادهی متمرکز باشد. باید در زمینه کالبدشناسی مطالعه کنید. این امر شما را قادر می سازد زمانی که در حالت مراقبه هستید، درمانی گسترده و وسیع را تجربه نمایید.

خود را شل کنید و مراحل اولیه مراقبه را انجام دهید.

نفسی عمیق بکشید، بر بدنتان تعمق نمایید. آن را نگاه کنید، درست مانند اینکه بدن شخصی دیگر را مشاهده میکنید، خویش را با جسم خود و عملکردهایش هماهنگ کنید.

تصور کنید که انرژی شفابخش به صورت نوری سفید به سوی شما می آید. و چاکراهای اصلی و فرعی تان را باز کنید. نفسی عمیق بکشید.

توده ای سفید رنگ با رشته هایی بر روی آن تصور کنید و بدین وسیله خود را با سیستم عصبی تان هماهنگ نمایید. بر نور الهی تمرکز کنید و ببینید تبدیل به توپی میشود که بر آن رشته ها حرکت میکند و در همین حال راهی را به سوی پایین و دور تا دور بدنتان می پیماید و به نقطه اول باز می گردد. به تنفس عمیق خود ادامه دهید.

به همین صورت، خود را با سیستم گردش خونتان هماهنگ سازید. حرکت نور درمان کننده را در طول این سیستم دنبال کنید و بعد به نقطه شروع بازگردید.

با همین روش، خود را با سیستم لنفاوی تان هماهنگ کنید. همچنان به تنفس عمیق خویش ادامه دهید.

خود را با عضلات بدنتان، از سر تا پا هماهنگ سازید. این توپ شفادهنده که به دور هر عضله حرکت می کند را نیز بنگرید. به تنفس عمیق خود ادامه دهید.

خود را با هر یک از استخوان های بدنتان هماهنگ نمایید و این توپ نورانی شفادهنده را تجسم کنید که دور هر یک از استخوان هایتان حرکت می کنند. به تنفس عمیق خویش ادامه دهید.

خویش را با سیستم حیاتی خود هماهنگ کنید. درون آن را ببینید. ساختمان آن را به دقت مشاهده کنید و این توپ نورانی شفادهنده را که موجب احیا و پالایش آن میگردد، بنگرید (توصیه میشود روی این اندام ها تمرکز شود: مغز، چشمها، شش ها، قلب، معده، کبد، طحال، پانکراس، جگر، روده بزرگ، روده کوچک، مثانه). به تنفس عمیق خویش ادامه دهید.

خود را با این سیر و سفر هماهنگ کنید: سفری به دور مری، لوله های نایژه گوشت، استخوان و سینوس ها، دوباره توپ نورانی شفادهنده را مشاهده کنید که به طور مجزا به دور هر یک به چرخش در می آید. یک بار دیگر نفسی عمیق بکشید.

حال خود را با غدد بدنتان هماهنگ کنید: غدد هیپوفیز، تیروئید، تالاموس صنوبری، غدد ناحیه کشاله ای، گوی نورائی شفادهنده را ببینید که به دور این اندام ها در رقص است. نفسی عمیق بکشید.

مراقبه سلامتی

خود را با تاندونها و رباط های بدنتان هماهنگ کنید. در این بخشها، نور شفادهنده موجب احیا و تقویت و استحکام آنها میشود. نفسی عمیق بکشید.

خویش را با فواصل مابین اندام ها هماهنگ کنید و دوباره این توپ نورانی را ببینید که این بخش ها را شفا می بخشد. نفسی عمیق بکشید.

خود را با ناحیه سر، بینی، دهان، گوش، حلق و حنجره تان هماهنگ کنید. تجسم کنید این گوی نورانی شفادهنده به دور آنها می چرخد. نفسی عمیق بکشید.

خودآگاهتان را با هر بخشی که آن را از نظر دور داشته اید، هماهنگ کنید و این توپ سفید نورانی را برای درمان به سویش ارسال دارید. این نور سفید را برای کشف و یافتن آنچه فراموش کرده اید نیز دنبال کنید. نفسی عمیق بکشید.

خود را با پوست بدنتان نیز هماهنگ کنید. توپ نورانی و سفیدرنگ را مشاهده کنید و بنگرید که دور تا دور کالبدتان را گرفته است و از درونتان عبور می کند. ببینید چگونه نور می باشد. نفسی عمیق و آرام بکشید.

آرام دراز بکشید و با خداوند که شما را احاطه کرده است، احساس یگانگی کنید درمان و سلامتی ای را که به دست آورده اید مشاهده کنید. نفسی عمیق و آرام بکشید.

زمانی که آماده هستید، چاکراهایتان را ببندید و به آرامی هوشیار و بیدار شوید از پروردگارتان برای کمکهایش سپاسگزاری کنید و به خود بابت کاری که به نحو احسن انجام داده اید تبریک بگویید. برای حفظ اثرات این درمان، در طی روز به آرامی حرکت کنید.

یادداشت: این مراقبه احساسی عالی و بهبودی فوق العاده ای در شما ایجاد میکند عجله و شتاب نکنید. مراقبه های مشابه زیادی باید انجام بگیرد تا معالجه و درمان مؤثر واقع شود. برای معالجه و درمان خویش، باید از خود مراقبت کنید، درست مثل اینکه از بیمارستان به منزل بازگشته اید و دوران نقاهت را سپری می کنید.

مراقبه روح

رسیدن به شفای روحی با این مراقبه فوق العاده

مراقبه برای شفای روح

زمان این مراقبه که شما را برای دستیابی به شفای روحی، هماهنگ می کند صبح زود با آخر شب است، زیرا در این اوقات. شخص در هماهنگی با خود آگاهی روحانی یا با (شعور ناخودآگاه) قرار میگیرد.

در صورت امکان، یک موزیک مراقبه بگذارید. به پشت و با پوششی که تا روی چانه هایتان کشیده شده است، روی تخت دراز بکشید.

احساس کنید که کاملا صاف و مستقیم خوابیده اید. دست هایتان را آزاد و رها، در دو طرفتان قرار دهید. نفسی عمیق بکشید و خود را شل کنید.

چشمانتان را ببندید. بدن و وزنتان را احساس کنید. اگر احساس ناراحتی کردید کمی جابه جا شوید تا حس کنید وزنتان در تمامی نقاط بدن به طور یکنواخت پخش شده است.

وضعیت جسم بیمارتان را بر تخت حس کنید. نفسی عمیق بکشید. به ذکر دعای شخصیتان بپردازید و از پروردگار خود درخواست سلامت و شفا داشته باشید.

بر دردها و آلام جسمتان و بر تنشی که احساس می نمایید تعمق کنید. نفسی عمیق بکشید و این تنش را به پروردگار خویش تسلیم کنید.

و تصور کنید که نور سفید الهی همچون یک دست عظیم الجثه بالای سر شما قرار گرفته و یک اشعه آبی رنگ بر سر شما سایه افکنده است. تمامی وجودتان را در تمامی سطوح از این اشعه سیراب کنید.

همین طور که شروع به تنفس آهسته و عمیق میکنید، رهایی کالبد فیزیکی تان را مشاهده کنید. دردها و آلامی که شما را ترک کرده اند را بنگرید.

به تنفس عمیق خود ادامه دهید. ببینید که این اشعه آبی مبدل به نوری طلایی شده است و وارد بخشی از بدنتان که باید شفا یابد میشود. تسلیم خواست پروردگار شوید و از شفای خویش لذت ببرید.

ببینید که این بخش مریض از سطح بدنتان بیرون رانده و از هم پاشیده و بخار می شود. نفسی عمیق بکشید، به موسیقی ای که پخش می شود، گوش فرا دهید.

به تنفس عمیق خود ادامه دهید و با ذهنتان این جریان شفابخش را بنگرید. بدانید زمانی که این جریان صورت پذیرفت، به وضوح شاهد بهبودی و درمان خود خواهید بود.

اکنون که جریان شفابخش جاری شده است، کل وجودتان را بر مکانی که در آن آرمیده اید متمرکز کنید و آنجا را چون پناهگاهی امن تجسم نمایید. نفسی عمیق بکشید و آرام آرام همراه ذهن خودآگاه و هوشیارتان بیارامید تا عمل شفادهی در سرتاسر شب ادامه یابد.

یادداشت: مراقبه صبحگاهی را کوتاه کنید، به خاطر بیاورید که تفکر الهی در اعمال شما رخنه کرده است. به دنبال این درمانه خویش را با عشق معالجه کنید. به یاد آورید که زمان زیادی را برای خنثی کردن اشتباهات گذشته تان که باعث ایجاد ترس بیماری و مرض در شما شده است صرف کرده اید.

مدیتیشن

مراقبه ای خاص برای دریافت آگاهی

مراقبه برای دریافت آگاهی متعالی

چنانچه بخواهید به سطوح بالای آگاهی برسید، سطوحی که در آنها، قادر به درک وفهم کل مخلوقات عالم باشید و حتی از روحانیون بزرگی چون عیسی مسیح و پودا سخن بگویید، این مراقبه مناسب خواهد بود، لیکن باید به مرحله ای رسیده باشید که آماده تسلیم به خواست و اراده پروردگار باشید. این مراقبه شما را در حرکت به سوی تعالی و رسیدن به وضعیتی که در آن تمامی ابعاد زندگی پاسخ داده می شوند یاری میکند.

با لباسی آزاد و راحت. به آرامی روی تخت یا کف زمین دراز بکشید و خود را شل کنید.

نفسی عمیق بکشید و به ذکر دعای شخصی خویش بپردازید تا مورد حمایت پروردگار قرار گیرید.

تجسم کنید که نوری شفاف از جانب خداوند به درون جسم شما در جریان است. این نور از ناحیه سر وارد شده و تا انگشتان پاهایتان جریان می یابد.

نفسی عمیق بکشید و بگذارید جسمتان آرام باشد. تمامی استرس ها و دل نگرانی های درونی تان را به سوی خاک روانه کنید، مکانی که در آن، مادر طبیعت مجددا به احیاء آنها می پردازد.

نفسی عمیق بکشید و تصور کنید که چاکراهای هفت گانه اصلی شما یکی بعد از دیگری باز می شوند. سپس نوبت باز شدن چاکراهای فرعی است. به تنفس عمیق خویش ادامه دهید. در همین حال، خویش را با آگاهی روح خود که شامل خوبی برتر و راهنماهای روحی تان است هماهنگ کنید.

عمیق تر و طولانی تر نفس بکشید تا بتوانید خود را با کالبد اتریکتان هماهنگ سازید. بگذارید انرژی جریان یابد. احساس مورمور شدن یا لرزش خواهید نمود. نفس خویش را بیرون برانید، بگذارید تمامی استرس هایی که در بدنتان ایجاد شده اند، از طریق چاکراهای پاهایتان به درون زمین رانده شوند.

اکنون خود را با کالبد روحیتان هماهنگ کنید. چنانچه نفسی عمیق بکشید متوجه نوعی تغییر و دگرگونی در درجه حرارت بدنتان خواهید شد. بر حضور کالبد روحی تان آگاه شوید. تمام تنشها و دل نگرانی ها را از راه چاکراهای پاها به بیرون برانید. به تنفس عمیق و آرام خود ادامه دهید.

اکنون به نرمی با ذهن و روانتان هماهنگ شوید و به خود پست خویش بگویید که تمایل دارید به پالایش افکارتان بپردازید. چندین مرتبه، نفسی آهسته و عمیق بکشید و احساس کنید که خودآگاه، نیمه خودآگاه و ناخودآگاهتان یکی شده اند.

بگذارید تنفستان متعادل شود تا کالبدهای چهارگانه شما یکی شوند. نفسی عمیق بکشید، نوعی گرخی در شما آشکار میگردد.

در فضای عقاید و نظرات جدید سپر کنید و تا زمانی که تمایل دارید، در این فضا بمانید.

زمانی که به حد کافی در این وضعیت استقرار یافتید، به طور خودکار، به هوشیاری و آگاهی کالبد روحی بازگردید، سپس به کالبد اثیری و در نهایت به کالبد فیزیکی تان.

نفسی عمیق بکشید. خود را رها کنید. سعی کنید در ذات و گوهر اشیا تعمق کنید. (بیشتر آنچه دریافت کرده اید، هنگام هوشیاری از دست خواهد رفت.)

تمامی چاکراهای اصلیتان. از چاکرای تاج گرفته تا چاکرای ریشه، را با انقباض عضلات آن ناحیه مسدود کنید، نفسی عمیق بکشید. چنانچه احساس می کنید سرتان سبک شده است، این انرژی اضافی را از میان چاکراهای دست خویش به سوی شخصی که دوستش دارید و یا در حال شفادهی اش هستند برانید. سپس تجسم کنید که چاکراهای فرعی تان نیز مسدود می شوند.

وقتی آماده شدید، به آرامی حرکت کنید. تمامی تجربیاتتان را برای مراجعه در آینده، به رشته تحریر درآورید.

یادداشت: این مراقبه باید به هنگام روز زمانی که از مزاحمت هر کس و هر چیزی برای حدود ۴۸ ساعت دور هستید، صورت پذیرد. طی این مدت، دچار دگرگونی های فراوان ذهنی و احساسی خواهید شد. یک آخر هفته آرام که در تنهایی به سر می برید برای انجام این مراقبه ایده آل خواهد بود.

مراقبه

بدست آوردن قدرت پذیرش اراده پروردگار (مراقبه)

مراقبه برای پذیرش اراده پروردگار به عنوان اراده شخصی

این مراقبه شما را یاری می کند تا با اراده و خواست پروردگار هماهنگ گردید و به شما توان پذیرش، کشف و یافتن امور را می دهد. باعث میشود تا اراده و خواست خداوند را اراده و خواست خود بدانید، و در نهایت شما را به سوی یک رضایت جسمی، احساسی و ذهنی هدایت می نماید.

مکانی آرام بیاید، مانند یک پارک، یک باغ گل، قله کوه و یا ساحل دریا۔

بنشینید و خود را با محیط اطرافتان هماهنگ کنید. برای مدتی، نفس های عمیق بکشید. بگذارید تمامی استرس ها و نگرانی ها از شما دور شوند.

به صورت چهار زانو یا پشتی کاملا صاف بنشینید. نفسی عمیق بکشید و بهترین حالت تعادل را بیابید به طوری که هیچگونه تلاشی برای نشستن نداشته باشید.

به تنفس عمیق خود ادامه دهید و دعای شخصی خویش را بخوانید. درخواست روشنگری و حمایت داشته باشید.

تجسم کنید که چاکراهای اصلیتان باز می شوند، یکی بعد از دیگری در آخر نیز چاکرای طحالتان باز می گردد. همین طور که بر چاکرای طحالتان متمرکز می شوید. یک متر اندازه گیری را از ۱ تا ۱۰۰ تصور کنید و نقطه ای را که به سوی ۵۰ در حرکت است روی آن ببینید نفسی عمیق بکشید و چاکراهای دست و پایتان را بگشایید.

نفسی عمیق بکشید و همان طور که بازدم خویش را به بیرون می راند نسبت به چاکراهای کوچکترتان آگاه شوید. این چاکراها با انرژی ای که در شما جریان می یابد، باز می شوند. همزمان با این گشودگی، خود را حرکت دهید.

نفسی عمیق بکشید و عشق و محبت را از جانب نیروی باری تعالی دریافت کنید. به احساس متعالی ای که در شما ایجاد شده است توجه کنید.

به تنفس عمیق خویش ادامه دهید و به طور ذهنی سوال کنید چگونه می توانید بهتر به خود و پروردگار خدمت کنید. با صبر و حوصله منتظر بمانید. ممکن است لازم باشد مدتی طولانی را صرف تمرینات نمایید. پس این تمرینات را با صبر و حوصله و بردباری جسمی ذهنی و روحی انجام دهید.

در حالی که منتظر هستید امکان دارد بدنتان در حین نشستن در وضعیتی متعادل و صاف کمی دردناک شود. نفس عمیق بکشید و از تکان خوردن اجتناب کنید. بدانید که از میان تجربه ای دردناک دنیا در حال گذرید.

تغییر آگاهی و آشکار شدن احساسات

به تنفس عمیق خویش ادامه دهید و بگذارید آگاهیتان به گونه ای تغییر کند که در آن احساسات شما آشکار گردد و با کلمات الهی درون خویش آشنا شوید. بگذارید راهنماهای باطنی تان با شما ارتباط برقرار نمایند و شما را احاطه کنند. توجه داشته باشید چگونه همه چیز به شکلی نیمه فیزیکی و نیمه روحانی تجلی می یابند. هم اکنون در کالبد روحی خویش قرار گرفته اید.

نفس عمیق بکشید و به جملات راهنمایی ها و مشورت راهنماهای روحی تان برای دستیابی به وحدت و یگانگی گوش فرادهید. به پرسش هایی که راهنماهای روحی تان از شما میپرسند گوش کنید.

به پاسخهای خویشتن متعالی تان توجه کنید و بدانید این سؤالات به شما کمک می کنند که درباره خود و خود پست ترتان بیشتر بدانید.

نفسی عمیق بکشید و برای رسیدن به شیوه بهتر زندگی طلب هدایت کنید، به گونه ای که بتوانید خود را به بهترین شکل آشکار سازید.

نفس عمیق بکشید و با قبول این حقیقت هرگونه شک و تردیدی را از خود دور کنید. (راهنماهای روحی تان بر تردیدهای شما واقفند چنانچه خواست شما، همان خواست پروردگار شود، بدون هر گونه ترس یا پرسشی به پیش خواهید رفت.

مدیتیشن

نفسی عمیق بکشید و بدانید راهی که پیش روی شما قرار گرفته است، همانا به خاطر پیروی از اوامر و دستورات آنهاست.

به خود بگویید دچار خیال پردازی نخواهید شد و به سوی گمراهی نیز نخواهید رفت، تمامی احساساتی که شما را به راهی مثبت هدایت خواهند نمود بپذیرید. نفس عمیق بکشید و از پذیرش این راه و مسیر برای رسیدن به یگانگی و وحدت، احساس شادی و خشنودی کنید.

بگذارید عشق و محبت الهی در شما جریان یابد، تمامی ترسها و بلاتکلیفی هایتان را از خود دور کنید و احساس تازه امنیت و اعتماد را جایگزین آن نمایید.

نفسی عمیق بکشید و به راهنماهای روحی تان اجازه دهید زمانی که مراقبه پایان می پذیرد از شما جدا شوند

و مسدود شدن چاکراهای اصلی تان را یکی بعد از دیگری تجسم کنید. نفسی عمیق بکشید و بار دیگر چاکرای ناحیه طحالتان را به صورت یک متر اندازه گیری تجسم نمایید.

به تنفس أهسته خویش ادامه دهید و تجسم کنید هم اکنون با راهنماهای روحی تان یکی شده اید و در واقع دیگر نیازی به تشکر از آنها نیست، زیرا با آنها همچون تنی واحد هستید. ذهن خویش را بر این درک متمرکز کنید و بگذارید. هوشیارانه مورد پذیرش آنان قرار گیرید.

در حین مسدود شدن چاکراهای فرعی، به تنفس آرام و آهسته خود ادامه دهید. سپس به نرمی، تکانی به خود بدهید تا در وضعیتی ارام قرار گیرید.

بر این تجربیات کسب شده تعمق نمایید، سپس تمامی آنچه را که اتفاق افتاده است برای مراجعه در آینده، بر کاغذ بیاورید.

یادداشت؛ چنین مراقبه ای چندین ساعت را به خود اختصاص می دهد. به طوری که متوجه گذشت زمان نخواهید شد. به خاطر داشته باشید، نیازی نیست برقراری ارتباط به فوریت صورت پذیرد. برای هر کاری زمان و مکانی درست و مناسب وجود دارد.

مراقبه و چاکرا

کالبد اتریک و ارتباط با آن (مراقبه)

مراقبه برای ارتباط با کالبد اتریک

کالبد انریک کالبد روحی را به کالبد فیزیکی متصل می کند، بخشی از این کالبد از انرژی حاصله از احساسات زمینی و دیدگاههای ذهنی ایجاد شده توسط خود پست انسانی، تشکیل شده است و بخشی دیگر حاوی انرژی معنوی است که خود متعالی انسان در پاسخ به درخواست کمک خود پست تولید می کند.

این کالبد، برای ادامه حیات ضروری و نسبت به محیط اطراف خود بسیار حساس است. هر چه بیشتر بترسید، این کالبد، بیشتر سعی در فرار از موقعیتهای ایجاد شده می کند. در واقع، این مراقبه برای مقابله و رویارویی و سپس کنار زدن ترس هایتان، شما را یاری می نماید.

شناخت نیروها و انرژی های درونتان به این معناست که در شرایط مختلف احساسی، فیزیکی و ذهنی، از کالبد اثیری خود شناخت کافی داشته باشید. عمل مراقبه باید فاقد هرگونه دیدگاه خاصی باشد، و با درک این مسئله صورت پذیرد که تمرین سبب اتحاد ذهن و احساسات می شود و پیامد آن صلح و آرامش است.

دعایی حفاظت کننده بخوانید، سپس مراقبه پایه را انجام دهید. به آرامی و بسیار عمیق نفس بکشید.

و با هفت چاکرای اصلی پیکرتان هماهنگ شوید. زمانی که این هماهنگی تمام بدنتان را در برگرفت، بگذارید به بیرون از کالبدتان نیز راه باید و همچون یک گل گلبرگهایش را باز کند. چاکرای ریشه را که در قاعده ستون فقرات واقع شده است احساس کنید.

تصور کنید حفره ای باریک به قطر ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر در ناحیه بیرونی این بخش باز می شود. چند مرتبه نفس عمیق بکشید. احساس کنید که این حفره باز شده، اندام تناسلی شما را احاطه کرده است.

سپس، توجه خویش را بر شبکه خورشیدی که در ناحیه شکمی قرار دارد معطوف کنید. دوباره تصور کنید که یک حفره باریک به قطر ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر باز می شود. عمیقا نفس بکشید و وقوع چنین گشایشی را احساس کنید.

چاکرای قلب

حال، به چاکرای قلب که در ناحیه قفسه سینه است توجه کنید. تصور کنید حفرهای کوچک به اندازه قلب یک انسان باز می شود. دوباره نفسی عمیق بکشید. باز شدن قفسه سینه تان را احساس کنید. در این زمان، احساس رهاشدگی و آرامش خواهید کرد. تنفستان آرام تر خواهد شد، اما دم و بازدم شما طولانی تر میشود.

سپس بر چاکرای گلو متمرکز شوید. حفره ای کوچک به قطر تقریبی ۵ سانتی متر را که در حال گشوده شدن است، تصور نمایید. باز شدن آن را حس کنید. در صورت نیاز آب دهان خود را فرو دهید.

اینک توجه خود را بر چاکرای چشم سوم معطوف کنید، در ذهنتان شروع به باز کردن این چاکرا نمایید و تجسم کنید که پلکی بسیار بزرگ گشوده می شود و مردمکش نمایان می گردد، نفسی عمیق بکشید و احساس کنید که پیشانی تان وسعت می یابد.

چاکرای تاج که همیشه باز است، هم اکنون بازتر خواهد شد، برای کمک به این گشایش، باز شدن یک بادبزن چینی را تصور نمایید، ببینید که این بابزن روی سر شما گشوده شده است. هاله ای که به دور سر شما ایجاد می شود را احساس نمایید.

مدیتیشن

اینک بر چاکرای طحال خود تمرکز کنید. مشاهده کنید حفره ای کوچک به قطر ۱۰ سانتی متر باز می شود. با فرمانی ذهنی، بخواهید انرژی های به جریان درآمده در وجودتان متعادل و هماهنگ شوند. متری به اندازه صفر تا ۱۰۰ را تصور نمایید.

نقطه ای به اندازه سر یک سوزن را در میان این متر، مشاهده کنید. هنگام انجام این کار بگذارید تا انرژی های درونتان نیز هماهنگ و متعادل شوند. نفسی عمیق بکشید و بدانید که هم اینک آماده دریافت شعور حقیقی از ناخودآگاه و جهان روح هستید.

نفسی عمیق بکشید و بدانید که قادرید خود را با هر یک از کالبدهای پنجگانه تان در حالی که در مراقبه ای ژرف به سر می برید، هماهنگ کنید.

به ذهن خود فرصت دهید تا بر کالبد اتریکتان متمرکز شود. سعی کنید همان گونه که با جسم فیزیکی تان احساس می کنید، با ذهنتان نیز احساس کنید. نفسی عمیق بکشید و خویش را با آنچه ذهنتان احساس می کند، هماهنگ نمایید. ابتدا احساس کرخی و سستی خواهید نمود. سپس جسم شما دچار نوعی هیجان و تنش میشود. این حالت را بپذیرید و نفسی عمیق بکشید

و خود را به صورت نور و صدا، به صورت جریانی از الکتریسیته تجسم کنید. بدنتان سوزن سوزن می شود؛ بر هر قسمتی که این حس شدیدتر به نظر می رسد، تمرکز نمایید. به تپش ها و مور مور شدن ها در این ناحیه، توجه کنید. بدانید که در جریان یک ترس بارز و آشکار قرار گرفته اید.

پس از گذشت مدتی، سر و صدا و سوتهایی خواهید شنید و رنگ هایی خواهید دید که فاصله شان از شما کم و زیاد می شود.

به آرامی دراز بکشید و از این احساسات گوناگون لذت ببرید. چنانچه ترسی در شما باشد که به شما اجازه آرامش و رهاشدگی ندهد، به طور خودکار به ضمیر هوشیار و خودآگاه خود باز خواهید گشت.

به صدای درونتان گوش دهید، توجه کنید که چگونه نسبت به آنچه از بخش به خواب رفته وجودتان می شنوید بی تفاوت هستید، در حالی که بسیار علاقه مندید هر آنچه در درون یا محیط اطراف شما روی می دهد را ببینید و حس کنید.

و به عنوان یک ناظر، خود را بپذیرید و با هر آنچه از شما ساطع می شود، هماهنگ شوید، افکار غیرمنطقی و احساسانی را که از ذهن و وجودتان می گذرند بنگرید. در این مقطع، می توانید میزان زیادی از تنش ها، ناآرامی ها، ترس و تنفر را از خود دور سازید.

توجه خویش را بر پروردگار و نور سفید و شفابخش معطوف سازید و تصور کنید که این نور، در حالی که از دستان شفابخش او منتشر می شود، بدن شما را نیز نوازش می کند و سخاوتمندانه وجودتان را احیاء می سازد، تا جایی که بار دیگر بر جسم فیزیکیتان هوشیار گردید.

و هنگامی که احساس کردید آماده اید، تصور کنید تمامی چاکراها، با روندی معکوس، یکی بعد از دیگری بسته می شوند. این عمل از چاکرای ریشه شروع و به چاکرای تاج که تا حدی باز می ماند ختم میشود. در فاصله بسته شدن هر چاکرا تا چاکرای بعدی، نفسی عمیق بکشید.

همان طور که قبلا گفته شده چاکرای طحال، آخرین چاکرایی است که در بدن بسته می شود، دوباره متری با مقیاس صفر تا ۱۰۰ را تصور نمایید. به سر سوزنی که به سوی بخش میانی متر در حرکت است نگاه کنید، سپس بگذارید انرژی های درون کالبدهای پنجگانه تان با یکدیگر هماهنگ شوند.

منتظر بمانید جسمتان به عملکرد طبیعی اش بازگردد. سپس توجه تان را به خود منعطف سازید و بر هر چه تجربه نموده اید. تفکر کنید. می توانید هر آنچه را که تجربه کرده اید به رشته تحریر درآورید.

یادداشت: هیچ گاه نباید دچار ترس شوید. چنانچه در حین عمل مراقبه. ترس بر شما غلبه کرد. خودآگاه را به مبارزه طلبید تا با روحیه ماجراجویی و برای کسب تجربه به مراقبه ادامه دهد.

مراقبه

مراقبه ای برای تقویت عزت نفس و خودباوری

مراقبه برای دریافت

برای اکثر افراد بخشش بسیار آسان، ولی قبول آن دشوار است. این مراقبه به تقویت عزت نفس و خودباوری شما کمک میکند و می گذارد هر آنچه را از جانب پروردگارتان می رسد بپذیرید. این مراقبه را می توان هر روز انجام داد.

روی یک صندلی راحت، بنشینید. از یک موسیقی مراقبه استفاده نمایید و برای دریافت تمرکز کنید.

دعای مخصوص خود را بخوانید و از راهنماهای روحی تان درخواست کنید بیایند و با شما سهیم شوند، نفسی عمیق بکشید و از آنها بخواهید به شما بیاموزند و از شما محافظت کنند.

پروردگار را به صورت ابری از نور سفید مجسم کنید که از بالا به سوی شما فرود می آید. ببینید این امر به درون سر شما وارد می شود. احساس کنید که چاکرای تاجتان باز می شود.

عضلات صورتتان را شل کنید و احساس کنید که این ابر سفید وارد جسمتان می شود و همین طور که وارد می شود، هر چاکرا را باز کنید. چگونگی این آرامش و گشایش را در خود احساس کنید و آماده دریافت و پذیرش باشید. چند مرتبه نفسی عمیق بکشید.

تجسم کنید که در امتداد راهی با راهنمای روحی تان که شما را هدایت می کند، در حال قدم زدن هستید. نفسی عمیق بکشید و بگذارید راهنماهای روحی تان شما را به هر مکانی که انتخاب می کنند ببرند.

به آهستگی و خیلی عمیق نفس بکشید، تنفستان همگام با بررسی صحنه و منظره باشد، از آنان درخواست کنید تا چیزی به شما بدهند. آنچه به شما داده میشود را بنگرید و منظور و معنای نمادین آن را تفسیر کنید. چنانچه نمی توانید از آنان درخواست کنید تا منظورشان را بیان کنند نفسی عمیق بکشید و با هر احساسی که به دنبال دریافت این هدیه و درک جدید، در شما ایجاد می شود هماهنگ گردید. به آهستگی نفس بکشید و افزایش این احساس در قلبتان را حس کنید. با صدای بلند بیانش کنید.

نفس بکشید و خود را رها کنید. دوباره نفس عمیق بکشید، شادی و نشاطی محض را احساس می نمایید، بگذارید این احساس، همزمان با پذیرش محبت و عشق بلاشرط از سوی پروردگار، شما را پر کند. بنشینید و از این لحظه لذت ببرید.

به آگاهی عادی بازگردید و به آرامی نفس بکشید.

از راهنماهای روحی تان به خاطر آنچه به شما داده اند، تشکر و سپاسگزاری کنید بگذارید کلیه چاکراهای فرعی و اصلی تان مسدود گردند. زمانی که احساس کردید بسته شده اند، به نرمی بدنتان را حرکت دهید و بکشید.

تمامی واکنش هایتان را برای مراجعه بعدی، ثبت نمایید.

یادداشت: با تمرین و ممارست، توانایی دریافت و پذیرش در شما بسط خواهد یافت. این امر، پذیرش و دریافت های زندگی روزمره تان را نیز ساده تر و سهل تر خواهد نمود.

مراقبه

با این مدیتیشن ویژه در برابر خداوند تسلیم شوید (مراقبه)

مراقبه برای تسلیم شدن به اراده روح

این مراقبه را زمانی انجام دهید که انجام مراقبه قبلی آسان و زندگی شما ساده تر شده باشد. در واقع، عمل کردن برطبق اراده روح، عمل به خواسته پروردگار است. با تمرین، تسلیم خواسته پروردگار می شوید. سعی کنید بیشتر در لحظه باشید و از هر آنچه انجام می دهید. آگاهی کامل داشته باشید.

در کمال آرامش بر یک صندلی راحت بنشینید.

نفسی عمیق بکشید و بگذارید تمامی تنش ها و دل نگرانی ها از شما دور شون. به ذکر دعایی برای طلب حمایت و شفا بپردازید.

چاکراها و عضلات نزدیک به آنها را مجسم کنید. با چاکرای ریشه آغاز کنید و باز شدن هر چاکرا را از حالت یک حفره بسیار کوچک تا یک صفحه مسطح بزرگ مشاهده نماید.

بگذارید تا در یک لحظه تمامی عضلاتتان رها و شل شوند و چندین مرتبه نفسی عمیق و آرام بکشید. با یک شیوه، چاکراهای دست و پایتان را باز کنید. خود را شل کنید و نفسی عمیق بکشید.

در ذهن خود بگویید که گم شده اید. نفسی عمیق بکشید و دور و اطراف را نگاه کنید، بدانید که در آنجا هیچ کس برای نجات شما نمی آید.

نفسی عمیق تر بکشید و به مشاهده احساساتی که غلیان می کنند بپردازید. با آنها مواجه شوید و بگذارید به حد نهایت خود برسند. اگر لازم باشد فریاد بزنید.

تفسی عمیق بکشید و به خود فرصت دهید تا توان و انرژی کافی کسب نمایید. به تنفس عمیق خود ادامه دهید. بیهودگی ترس هایتان را بنگرید.

تصور کنید کودکی خردسال هستید. این کودک را دوست داشته باشید. او را در آغوش بگیرید و آنچه برای کسب آرامش نیاز دارد به او بگویید. پس از اینکه کودک در دستان شما آرام گرفت، بگذارید وارد جسمتان شود. نفسی عمیق بکشید و احساس کنید این کودک در درون شما قرار دارد. خود را شل کنید و نفسهایی آرام یکشید.

شخصی را به عنوان راهنمای روحی تان مجسم کنید و بگذارید تدابیرش را هم به بخش بالغ شما و هم به کودک درونتان، عرضه دارد. خویش را بنگرید، نفسی عمیق بکشید.

تصور کنید چاکراهای اصلی شما، با مشاهده هر یک از حفره های آن مسدود میشوند، عضلاتتان را منقبض کنید. به آهستگی نفس بکشید و از راهنماهای معنوی و پروردگارتان بابت کمک هایشان سپاسگزاری کنید.

تمامی انرژی های اضافی را از درون خویش به خاک منتقل کنید. این کار را با تجسم جریان همچون آبی که از کف پاها و دستهای شما بیرون می آید، انجام دهید. این چاکراهای فرعی با انقباض عضلات و احساس اینک مسدود می گردند، و بسته می شوند.

به آهستگی حرکت کنید و بلافاصله یافته هایتان در مورد خویش را بر کاغذ بیاورید.

مراقبه ای ویژه برای محافظت و مسدود کردن چاکراها

مراقبه برای مسدود کردن چاکراها

در زندگی روزمره، آن دسته از چاکراهایی که در بخش های ایمنی بدن واقع شده اند، ما را در یافتن راه زندگی مان یاری می دهند. چنانچه این چاکراها، کاملا باز باشند، دیگران می توانند انرژی ما را تخلیه کنند. بسیار حائز اهمیت است که بدانیم چگونه می توانیم این مراکز را مسدود و از خود در برابر دیگر افراد مراقبت و محافظت کنیم. هر از گاهی که می توانید، به انجام تمرینات این مراقبه بپردازید.

و در کمال آسایش و راحتی بنشینید و یا بایستید، چند نفس عمیق بکشید و خود را رها کنی.د

و به ناحیه تناسلی خود که در واقع نزدیک چاکرای ریشه است. توجه داشته باشید عضلات خویش را تحت کنترل در آورید. همین طور که بدین مراقبه می پردازید حلقه ای بزرگ را مجسم کنید که رفته رفته کوچک می شود تا تبدیل به نقطهای کوچک گردد. عضلاتتان را شل کنید.

خود را با شبکه خورشیدی تان هماهنگ کنید. عضلات شکم خود را به آرامی منقبض نمایید و حلقه ای را مجسم کنید که به تدریج تبدیل به نقطه ای کوچک می گردد. در این ناحیه، انقباض و کششی را احساس خواهید کرد که تنها برای محافظت از شما ایجاد شده است. عضلات خود را رها کنید و نفسی عمیق بکشید.

مراقبه

چاکرای قلب (چاکرای اصلی)

اکنون توجه خود را به سوی چاکرای قلب (چاکرای اصلی) معطوف کنید. نفسی عمیق بکشید. هنگام بازدم، قفسه سینه تان را به درون بکشید، و مانند موارد پیش همزمان حلقه ای را مجسم کنید که آنقدر کوچک می شود تا تبدیل به نقطه ای شود. نفس عمیق بکشید، سپس بدنتان را رها کنید.

چنانچه گلویتان درد می کند، باید چاکرای گلوی خویش را نیز مسدود کنید چندین بار، آب دهان خود را قورت دهید، دوباره مشاهده کنید که حلقه مورد نظر تبدیل به نقطهای بسیار کوچک می شود. نفسی عمیق بکشید، کلیه عضلات ناحیه گردن و فک هایتان را رها کنید.

چنانچه چشم سوم شما باز است و به طور صحیح و مناسب از آن استفاده نمی کنید، مطمئنا دچار سردرد خواهید شد. نفسی عمیق بکشید. سپس آن چنان اخم کنید که پلکهایتان بسته شوند. نفس عمیق دیگری بکشید و بگذارید هرگونه تنشی، سر شما را ترک کند.

چاکرای تاج باید همیشه کمی باز باشد. بدین ترتیب، قادر خواهید بود با پروردگار و مربیان معنویتان دائما در تماس باشید. سعی کنید دوباره حلقه را ببینید و بخواهید بسته و یا به حد کافی باز بماند. اولین احساس شما، درست و واقعی است. به آرامی بالای سرتان را مالش دهید. بدین ترتیب، متوجه خواهید شد که این بخش نیز بسیار آرام اصلاح میگردد.

چاکرای طحال نیز همیشه باید تنظیم باشد. برای تصحیح هرگونه ایرادی در این ناحیه، ترازوی کوچکی را مجسم کنید. اگر دو کفه آن هم سطح نیستند، چیزی درون یکی از کفه ها بگذارید و ترازو را تنظیم کنید. هنگام تجسم همسطح شدن کفه های عضلات ناحیه چپ بدنتان را منقبض و احساس کنید که این چاکرا نیز مسدود می شود.

و اکنون، یک بار دیگر توجه خویش را به چاکرای تاج معطوف کنید. با پروردگار هماهنگ شوید. همین طور که تجسم می کنید نور شفاف و درخشانی به دور بدنتان حلقه زده است، عشق و محبت پروردگار را نیز دریافت کنید.

زمانی که چنین امری حادث گردید، با چاکراهای دست و پاهایتان هماهنگ شوید و چهار حلقه کوچک را تصور کنید و ببینید که تمامی این چهار حلقه تبدیل به نقطهای کوچک خواهند شد. همین طور که این کار را انجام می دهید، دستها و پاهایتان را به یکدیگر گره بزنید. نفسی عمیق بکشید و خود را رها کنید. در این هنگام، آماده رویارویی و مواجه شدن با دنیای بیرون هستید.

یادداشت: دیر یا زوده یاد می گیرید که این مراقبه را به طور خودکار، حتی در اتاقی شلوغ و پر سر و صدا، انجام دهید.

مراقبه خوداگاه

کنترل خودآگاه با مراقبه

کنترل خودآگاه

خودآگاه شما، اغلب دروغگو و دغلکار است. وجدانی در کارش نیست و برای حفظ تسلطش بر شما و پیشبرد اهدافش، از هیچ کاری فروگذاری نمی کند.

با گذشت زمان، این بخش از خودتان را باز آموزی میکنید و فرمانبرداری و تبعیت را به او می آموزید، به او می آموزید که از خود برترتان پیروی کند و حتی الامکان معنا و مفهوم واقعی خود را درک نماید. به هنگام تمرین این مراقبه، باید صبور باشید.

پس از احساس آرامش و وانهادگی، مشاهده کنید چگونه ذهنتان به سوی نگرانی و آشفتگی های روزمره و نیز خیالبافی و خواب آلودگی کشیده میشود. چنانچه به خواب بروید، در واقع عمل مراقبه خاتمه یافته است. این مسئله در ابتدا غیرعادی نیست.

چنانچه ترس و نگرانی، بر ذهنتان چیره شد، به آنها توجه نکنید، فقط آنها را بنگرید. تمامی واکنشهای جسمانی مانند انقباض های عضلانی را بر کاغذ بیاورید.

به تنشی که در بدنتان ایجاد شده است، توجه کنید و آن را در ذهنتان چون یک قشر ضخیم سیاه نفت تصور نمایید.

نوری  سفید و درخشان را بالای سر خود تصور کنید. به این نور نگاه کنید، ببینید که دور تا دور شما را فرا گرفته و قشر سیاه و تیره نفت را به سوی پایین جسمتان و سپس از ناحیه انگشتان پا به خارج از بدن و درون خاک هدایت میکند. این روش را ادامه دهید. افکار نگران کننده و واکنش های جسمانی تان را مشاهده کنید. (طی این مرحله، مکررا جسم شما دچار تنش و سپس آرامش و سکون میگردد.)

و با هوشیاری و خودآگاهی، ارامش اختیار کنید و ببینید چگونه خودآگاهتان مانع ایجاد یک آرامش واقعی و حقیقی است. چندین نفس عمیق بکشید. با هر نفس، خود را شل و شل تر کنید.

و بر دریافت هایی که تاکنون در مورد خود داشته اید بیشتر تعمق کنید. به خود تاکید کنید که این اعمال را برای بهسازی فردی انجام خواهید داد. سه یا چهار باره تفس عمیق بکشید.

و دوباره حواس خود را بر نور و هاله شفاف و سفید رنگ بالای سرتان معطوف کنید. این نور را همچون پناهگاهی امن تصور نمایید؛ مکان و مأوایی که در آن امکان کاربر اکتشافات جدیدتان را خواهید داشت، بدانید که آنجا، مکانی ویژه و خاص برای شما محسوب می شود. و زمانی که بدین مکان سفر کردید، خود برتر شما، یار و یاورتان خواهد بود.

چنانچه متوجه شدید دچار خیال بافی های بیهوده و یا خواب آلودگی شده اید  بلافاصله به جسمتان توجه کنید، خیال بافی سبب بروز تنش هایی در جسم می شود. متوجه باشید که خوداگاه می تواند کنترل اوضاع را به دست گیرد، بنابراین عصبانی نشوید.

عمیقا نفس بکشید و به هرگونه تنشی که در هر بخش از بدنتان آشکار می شود توجه کنید و علت آن را از خود بپرسید. منتظر بمانید و شاهد پاسخ دادنش باشید بگذارید خود برترتان یک بار دیگر با هماهنگی آن نور سفید، تنش ها را از خود دور سازد. بنگرید که چگونه تنش ها و دل نگرانی ها، از کف پاهایتان به بیرون رانده میشوند.

در ادامه مراقبه، مکان امنی را مجسم کنید. این مکان با ادامه مراقبه بر شما ظاهر میشود و انرژی شفابخشی را که این مکان امن در اختیارتان قرار می دهد، در خود جذب کنید. به عنوان پاداشی برای رویارویی با حقیقت، بگذارید خودآگاهتان به خوابی شیرین فرو رود.

بدین ترتیب، رؤیایی هدفمند خواهید داشت. در این رؤیا خودآگاهتان تطابقات لازم را ایجاد خواهد نمود. با تمرین مستمر متوجه خواهید شد قادرید در حالتی متمرکز که در آن توانایی کشف درونتان به مراتب بیشتر و گسترده تر خواهد بود قرار گیرید.

چنانچه به خواب عمیق فرو نرفتید، کاملا بیدار شوید و هوشیارانه بافته های خویش را بنویسید، در صورتی که به خواب رفتید نیز، رؤیاهای خود را در مورد آینده تان به رشته تحریر درآورید.

با یادداشت چنین تمریناتی، قادر خواهید بود بسیاری از تنشهای غیرضروری ای که جسم شما سالیان سال به دنبال کشیده است، از خود برانید.

دعای مدیتیشن

دعای محافظت روحی و ضبط نوار مراقبه شخصی (اصول مراقبه)

دعای محافظت روحی

بارالها! ای که خالق تمام هستی و همه چیز هستی! از تو میخواهم که با عشق و محبت خود، مرا در آغوش بگیری تا از شر تمامی نیروهای منفی، تمامی دیده ها و نادیده ها و تمامی چیزهایی که ممکن است مرا تهدید کنند، در کمال امنیت و آسایش در پناه تو باشم.

خود را تسلیم اراده تو میکنم و نور تو را که موجب ارتقاء روحم است مشتاقانه می پذیرم، تا اراده من و تو یکی شوند. با عشق و محبت، پیامهای حقیقت را از راهنماهای روحی دریافت می کنم و به خاطر شفایی که به من اعطا خواهی کرد، از تو سپاسگزارم.

همچنین از تو میخواهم تا نور شفابخش خود را در اطرافیانم جاری سازی و آنان را یاری دهی تا تو را در من بشناسند، چرا که آرزو دارم فرستاده تو باشم، چنین باد.

همانطور که در حال بیان دعای محافظت هستم، نوری سفید و درخشان در من به جریان می افتد، سعی می کنم این جریان را احساس کنم، سپس نوری طلایی رنگ بر من ظاهر می شود و از من عبور می کند. جسم من این نور ثانوی را در خود جذب می کند.

اذعان می دارم که مملو از نیروی روح گشته ام و احساس ملکوتی عشق بلاشرط نیز در من متجلی شده است. مجسم میکنم که این دو پرتو نور، در درون من با یکدیگر ادغام می شوند و از من عبور می کنند. هاله ای تخم مرغی شکل در حدود یک متری اطراف بدنم گسترش می یابد.

ضبط نوار مراقبه شخصی

برای رفع مشکل پرسه زدن ذهن، ضبط مراقبه و استفاده از نوار می تواند مفید باشد. مجبور نیستید دستگاه را در طول عمل مراقبه روشن و خاموش کنید، تنها تمامی مراحل زیر را دنبال کنید.

دراز بکشید، چشمانتان را ببندید، نفس عمیق بکشید. سکون و آرامش را در خویش تقویت نمایید و به همین گونه ادامه دهید.

قبل از ضبط اعمالی که باید انجام دهید، آنها را تمرین کنید تا به میزان وقف ههایی که در بین مراحل وجود خواهد داشت واقف شوید. برای تکمیل هر مرحله، قبل از شروع مرحله بعد، مدت زمانی کافی به کارتان اختصاص دهید. چنانچه بخواهید. در ابتدای هر مراقبه، به یک آرامش اولیه دست خواهید یافت.

می توانید عمل مراقبه را درست همان گونه که نوشته شده است، بیان دارید، با آن که آن را به سلیقه و میل خود تغییر دهید، مثلا افزودن جمله های تأکیدی با مانتراها۔

به هنگام ضبط مراقبه. خود را شما خطاب کنید. گویی در حال هیپنوتیزم کردن خود هستید، بایستید با صاف بنشینید. سعی کنید در کمال آرامش باشید، به آرامی و در کمال وضوح و فصاحت، با صدایی طبیعی سخن بگویید.

می توانید از یک موسیقی آرامش بخش مخصوص مدیتیشن استفاده کنید، گرچه این کار ممکن است هنگام تصحیح با تدوین نوار مشکلاتی ایجاد کند. اگر مایل به استفاده از موسیقی برای مراقبه تان هستید، موسیقی آرام و گوش نوازی را به شما توصیه می نمایم.