نوشته‌ها

دیدن خواب های واضح و قابل فهم

پیشنهادهای زیر برای حمایت از دیدن خواب هایی که در آن فرد خود آگاه می شود طراحی شده است.

من آگاه می شوم که دائما در حال خواب دیدن هستم.

الان میتوانم به هنگام خواب تشخیص دهم که در میانه ی آن خواب قرار دارم. هنگامی که خواب می بینم، از آن آگاه می شوم و بر اعمال خود کنترل دارم. بدون بیدار شدن از خواب، خوابهای واضح و قابل فهمی می بینم. علاوه بر آنکه در خواب هایم حضور دارم، یک ناظر خودآگاه خوابهای خود نیز هستم. هنگامی که آگاه می شوم که در حال خواب دیدن هستم، کنترل بیشتری بر روی خوابهایم دارم. می توانم از پیامدهای خوابهایم آگاه شوم. هنگامی که می خوابم، چون در حال دیدن خوابهای شفاف و واضح هستم از لذت بیشتری برخوردار خواهم شد. من خود را در حالی تصور می کنم که شب در تختخواب خوابیده ام.

از جایی که عمیقا در داخل ذهنم است …. تصاویر، صداها و احساسات ظاهر می شوند زیرا پروژکتور درون ذهنم خوابی را نمایش می دهد. ناگهان در یک چشم به هم زدن احساس آگاهی میکنم که این تصاویر تلالو ذهنم است …. می فهمم که در میانه ی دیدن یک خواب قرار دارم …… کاملا آگاه می شوم که آنچه می بینم، میشنوم و احساس می کنم محصول ذهن خودم است. همچنین می فهمم که در ادامه ی خواب هایم هر آنچیزی را که دوست دارم بگویم یا انجام دهم می گویم و انجام می دهم. من می توانم حتی تصاویر و حوادث را با استفاده ی همراه با اعتماد به نفس و آرام از نیروی اراده ام تغییر دهم.

حالا خوابهای شفاف و قابل فهمی می بینم. من خوابهای واضحی را تجربه می کنم. از امشب خوابی را می بینم که در آن آگاه می شوم که در حال خواب دیدن هستم و بر روی اعمالم در خواب کنترل دارم. من خواب های واضح را به یاد می آورم تا بتوانم از فکر کردن درباره ی آنها در روز بعد لذت ببرم.

من خواب های شفاف و قابل فهمی را می بینم. هنگامی که می خوابم، خواب های شفاف و واضحی را تجربه می کنم.

(بخش بیداری)

با شمردن تا عدد پنج از هیپنوتیزم بیدار خواهم شد. هنگامی که به عدد پنج می رسم، کاملا هوشیار شده و از هیپنوتیزم بیدار می شوم. یک …. شروع به بیدار شدن از هیپنوتیزم می کنم. دو …. از محیط اطراف خود آگاه می شوم … احساس رضایت، امنیت و آرامش می کنم. سه … منتظر رسیدن به نتایج مثبتی از جلسه ی هیپنوتیزم خود هستم. چهار ….. احساس خوش بینی و تازگی می کنم.  ….. پنج ….. الان کاملا به هوشیاری رسیده و از هیپنوتیزم بیدار می شوم.

 

یاد آوری شگفت انگیز خوابها

پیشنهادهای زیر به این منظو طراحی شده است تا به هنگام بیدار شدن از خواب، خواب های خود را به یاد داشته باشید.

هنگامی که صبح از خواب بیدار میشوم، خواب هایم را به یاد می آورم.

حافظه ی من از خواب هایم و تمامی جزئیات آنها هر روز بهتر و بهتر می شود. به هنگام بیدار شدن از خواب، می توانم تصاویر، صداها و احساساتی را که در رویاهایم تجربه کرده ام به یاد بیاورم. من می توانم این کار را به راحتی و بدون زحمت انجام دهم. من تمامی اتفاقاتی را که در خواب هایم ظاهر شده اند با جزئیات کامل آنها به یاد می آورم. من به توانایی ذهن ناخود آگاه خود برای ایجاد رویاها ارزش قائل هستم.

من ارتباط بین اذهان خود آگاه و ناخودآگاه خود را همین الان از طریق هیپنوتیزم مستحکم می کنم. و از هیپنوتیزم به عنوان وسیله ای برای آموزش دادن به ذهن ناخودآگاه خود برای دادن امکان یادآوری کامل خوابهایم به هنگام بیدار شدن از خواب استفاده می کنم. ذهن من رویاهایی را که یادآوری آنها برایم مهم است به یاد می آورد. من رضایت کامل دارم از اینکه می توانم تصاویر و حوادث خواب های خود را بازگو کنم.

من می توانم خوابهایم را به یاد آورده و در صورت علاقه تمامی جزئیات آن را با شفافیت کامل بنویسیم. از طریق به یاد آوردن خواب هایم، برای داشتن زندگی بهتر و موثرتر بینش و بصیرت بدست می آورم. من تصور می کنم که بعد از یک شب خواب کامل صبح از خواب بلند می شوم. در حالی که همچنان در رختخواب قرار دارم ساکت باقی می مانم و به ذهنم اجازه می دهم تا جزئیات خواب مهمی را که دیشب دیده ام به یاد آورد. من خود را در حال یاد آوری خواب هایم به شکل روشنی تصور می کنم ….. جزئیات این خواب واضح و شفاف و رویدادهای آن در ذهنم تازه است. دفتر یادداشت کنار رختخواب را بر می دارم و آن خواب را با شفافیت کامل می نویسم من می توانم دقیقا به یاد بیاورم که چگونه آن خواب شروع شد چگونه به پایان رسید ……. و تمامی جزئیات بین آن را به یاد می آورم. ابتدا این طور شد، بعد آن طور شد و همینطوری این روند ادامه پیدا می کند ….. تا کل آن خواب را به یاد بیاورم.

از حالا به بعد هنگامی که از خواب بلند می شوم، خواب هایی که در آن شب دیده ام بلافاصله ، با سرعت و به راحتی و شفافیت در ذهنم تداعی می شود. فردا صبح هنگامی که به شکل طبیعی از خواب بیدار میشوم، برای یک دقیقه قبل از خارج شدن از رختخواب کمی مکث می کنم. و هنگامی که برای یک دقیقه آرام شدم، حافظه ی خواب های آن شب کامل در ذهنم فعال می شود. من خواب های آن شب را با راحتی کامل به یاد می آورم و جزئیات مشخص آن خواب ها به سطح خودآگاهم نفوذ پیدا می کند. من خواب هایم را به شکل کامل و شگفت انگیزی به یاد می آورم.

با شمردن تا عدد پنج از هیپنوتیزم بیدار خواهم شد.هنگامی که به عدد پنج میرسم کاملا هوشیار شده و از هیپنوتیزم بیدار میشوم. یک ….. شروع به بیدار شدن از هیپنوتیزم میکنم. دو…. از محیط اطراف خود آگاه میشوم. احساس رضایت ، امنیت و آرامش میکنم.سه… منتظر رسیدن به نتایج مثبتی از جلسه هیپنوتیزم خود هستم. چهار… احساس خوش بینی و تازگی میکنم.پنج…پنج….پنج….الان کاملا به هوشیاری رسیده و از هیپنوتیزم بیدار میشوم

چرا می خوابیم

چرا می خوابیم

چرا می خوابیم

دکتر جان بیگیلو که یکی از محققین عالی مرتبه در زمینه خواب می باشد، خاطر نشان می کند که هنگام خواب در کسب، شما اثراتی را دریافت می کنید که نشان می دهند که اعصاب چشم ها، گوش ها، بینی و پرزهای چشایی شما در هنگام خواب فعال هستند. همچنین اعصاب مغز شما کاملا فعال می باشند. او می گوید که علت اصلی خوابیدن این است که:(( بخش شریف تر روح به نحوه ی انتزاعی با طبیعت والتر ما متحد شده و با حکمت و دانش اولیه جهان سهیم می شود.)) دکتر بیگلو همچنین اظهار می کند که: ((نتایج مطالعات من نه تنها اعتقادات راسخ مرا تقویت کرده که استراحت و مغافیت از زحمات و فعالیت های معمول هدف نهایی خواب ضروری ترین بخش زندگی ما برای یک پیشرفت معنوی کامل و متقارن است.))