خانه / تگ های آرشیو: تلقین

تگ های آرشیو: تلقین

نیروی سازنده و ویرانگر تلقین

نیروی سازنده و ویرانگر تلقین

برخی از نمونه ها و نظرات درباره تلقین توسط غیره: تلقین توسط غیر به معنی تلقین از طرف شخصی دیگر می باشد. در هر کشوری در روی زمین و در هر دوره زمانی و در همه دوران، نیروی تلقین نقشی در زندگی و افکار انسان بازی کرده است و در …

دیدن همه »

استفاده از امواج مغزی brainwave در قسمتی از فیلم سرباز جهانی برای تلقین

استفاده از امواج مغزی brainwave در قسمتی از فیلم سرباز جهانی برای تلقین امواج مغزی برای افزایش تاثیر تلقین کاربرد داره هنگامیکه ذهن در حالت آلفا قرار میگیره تلقینات را با کمترین مقاومت قبول میکنه  

دیدن همه »