نوشته‌ها

داشتن تمرکز کامل

پیشنهادهای زیر برای افزایش تمرکز کامل طراحی شده است.

من در هر کاری که انجام می دهم تمرکز فوق العاده خوبی دارم. از حالا به بعد بر روی انجام یک کار تمرکز می کنم …………. و توجه کاملم را بر روی آن می گذارم. من بر روی انجام کارهایم با شدت زیادی تمرکز می کنم. جزئیات کارهایم بسیار مهم هستند و تمرکزم بر روی آن کار ثابت می ماند. شفافیت ذهنی کامل از آن من است …. زیرا تمرکزم الان افزایش پیدا کرده است. در نتیجه ی تمرکز بهتر، اطلاعات بیشتری را در ذهن خود گنجانده و هر یک از کارهایم را با کارایی بالایی انجام می دهم. من توجهم را بر روی هر کاری که با تمرکز کامل انجام می دهم بیشتر می کنم ….. تمرکز کاملم را بر روی آنچه که می خواهم انجام بدهم می گذارم.

ذهنم بدون سر در گمی بر روی کار فعلی ای که انجام می دهم ثابت می ماند. من می توانم کاملا …. عاری از نگرانی، اضطراب یا بی قراری تمرکز کنم. من می توانم به راحتی تمرکز کنم زیرا انجام این کار برایم طبیعی است. من از انجام هر یک از کارها یا فعالیتی که انجام می دهم لذت می برم زیرا تمرکزم افزایش پیدا کرده است …. زیرا می فهمم که مجذوب آنچه که بر روی آن تمرکز می کنم شده ام. من تمرکز کاملم را بر روی هر موضوع یا فعالیتی که در آن راحتی وجود دارد قرار میدهم …. بدن و ذهنم با یکدیگر کار می کنند تا به من تمرکز کامل را بدهند. همین الان خود را در حال خواندن کتابی تصور می کنم. این کتاب برای منتقل کردن اطلاعات مهم به من طراحی شده است. تمرکز ثابت و کاملم را بر روی جملات این کتاب قرار می دهم.

من اطلاعات موجود در این کتاب را مفید و جالب می دانم و توانایی ام برای تمرکز و جذب اطلاعات موجود در آن بسیار بالاست. هر چقدر بیشتر می خوانم، کتاب را جالب تر می بینم. جزئیات این کتاب مرا شگفت زده می کند و من میفهمم که ذهنم اطلاعات این کتاب را به راحتی جذب می کند. هنگامی که این کتاب را می خوانم، بدنم در موقعیت کاملی برای همراهی با تمرکز کاملم قرار دارد. شیوه ی قرار گرفتن اندام های بدنم خوب است. تنفسم ثابت و منظم است. هنگامی که صفحه های آن کتاب را ورق می زنم، میفهمم که می توانم کاملا بر روی آنچه که می خوانم تمرکز کنم ……. مزاحمتها و حواس پرتی های جزئی در اطرافم دیگر مرا اذیت نمی کند. تا زمانی که تصمیم به عدم خواندن کتاب بگیرم، می توانم دائما بخوانم و کاملا تمرکز کنم.

از حالا به بعد تمرکز من بر روی انجام یک کار افزایش پیدا خواهد کرد. من توانایی خود را برای تمرکز کردن بر روی هر کاری با توانایی ام برای تمرکز کردن به هنگام خواندن این دست نوشته مرتبط می کنم. من تمرکز کاملی بر روی آنچه که الان انجام می دهم دارم. بنابراین، برای انجام هر برنامه ی دیگری همین مقدار توجه کامل و ثابت خود را می گذارم. و تا زمانی که آن برنامه تمام شود یا تا زمانی که بخواهم توجه خود را به کار دیگری معطوف کنم همچنان تمرکزم را حفظ می کنم. من در انجام کارهایم تمرکز کاملی دارم.»

مقاله تمرکز

قطع رابطه با محیط در هنگام تمرکز فکر

انسان در موقع تمرکز فکر با محیط قطع رابطه می کند، که این قطع رابطه با شدت و ضعف تمرکز فکر رابطه مستقیم دارد، یعنی اگر تمرکز شما خیلی قوی تر باشد خیلی بیشتر با محیط قطع رابطه خواهید کرد. اگر تمرکز شما قوی نباشد، قطع رابطه تان با محیط محسوس نخواهد بود. متداولترین حالت در تمرکز فکر، نشنیدن صدا در حین تمرکز است و هرچه تمرکز شدیدتر باشد انسان هیچ صدایی را ولو صدای شدیدی باشد نخواهد شنید.

ما تنها از طریق حس شنوایی با محیط قطع رابطه نخواهیم کرد بلکه در تمرکز فکر شدید ما با حواس پنجگانه خودمان با محیط قطع رابطه خواهیم کرد یعنی حواس پنجگانه ما قادر به تشخیص محرکهای مخصوص خود در محیط نخواهد بود. مثلا اگر در حال تمرکز شدید ما را صدا بزنند صدا را نمیشنویم . اگر بوی غذا یا ماده ای وارد اتاقمان شود، آن بو را حس نخواهیم کرد و اگر ما را لمس کنند آن را حس نخواهیم کرد و اگر غذای بد مزه ای را بچشیم متوجه مزه بد آن نخواهیم شد و دور و بر خود را با چشم باز نخواهیم دید و همچنین دیگر حواس ما نیز مثل تشنگی و گرسنگی و غیره نیز به همان صورت می باشد. البته کیفیت و شدت و ضعف قطع را بطه با محیط بستگی به شدت و ضعف تمرکز و شدت و ضعف کیفیت محرکهای مختلف در موقعیت های تمرکزی متفاوت دارد.

tamarkoz kamel

تمرکز کامل

ما به وسیله اقیانوسی از انرژی که در ابعاد مختلف در حرکت اند، احاطه شده ایمک

موقعی که تکرار یک مانترا را شروع میکنیم، در جریان بریدن از محسوسات قرار می گیریم، و سرانجام در یک نقطه از ذهن متمرکز می شویم. در جریان بعدی ما به طور کامل حواس را از امور خارج برمیگیریم، تا تکامل روانی بدون هیچ عمل و یا تظاهری انجام گیرد، این همان سطحی است که به نام مراقبه شناخته می شود و بیان کننده ظرفیت مغز برای حفظ یک مفهوم است.

 

اگر ما روی یک گل تمرکز کنیم، قادریم تا مدتی تصویر ذهنی گل را حفظ کنیم اما توانایی نداریم که خود را فراموش کنیم، در این حال از زمان و مکان آگاه هستیم. این حالت تمرکز نامیده می شود.

معنی تمرکز آگاهی از مفهوم ذهن است بدون نوسان.

زمانی که در حفظ تصویر گل توانا شدید و از وجود خویش نا آگاه ، به این حالت مراقبه گفته می شود.

موقعی که قادر شدید تصویر گل را در ذهن حفظ کنید و تجربه گل در ردرون شما به صورت یک تجربه حیاتی درآمد و اختلاف بین تصویر ذهنی گل و گل واقعی، یعنی بین وجود ذهنی و وجود عینی از میان برخاست، به آن حالت سامادهی گفته می شود.

این سه حالت تمرکز، مراقبه و سامادهی تمرکز کامل خوانده می شود. زمانی که بتوانید این سه تمرین را با هم انجام دهید، ذهن شما خلاق ، مثبت و شایسته می شود. آنگاه حفظ هر عقیده درونی بدون صرف نیرو ممکن می گردد. برای چنین ذهنی حصار یا محدودیتی وجود ندارد.

زمانی که تمرکز کامل را انجام دهید میتوانید روی هر موضوع تمرکز کنید چون به قابلیت روانی رسیده اید.

تمرین نقطه سیاه

آموزش تمرکز بر نقطه سیاه برای افزایش تمرکز

انجام مداوم این تمرین باعث افزایش قابل توجه قدرت تمرکز فکر می شود.

 

قدیمی ترین تمرکز که تاریخی بسیار کهن دارد و در بیشتر فرهنگهای باستانی و بومی و در میان قبایل بدوی و بسیاری از انجمنها و دسته های قدیمی وجود داشته، تمرکز بر نقطه سیاه است.

 

امروز نیزخیره شدن به نقطه سیاه و تمرکز بر آن، یکی از اساسی ترین تمرینهای مانیتیست ها و هیپنوتیست هاست. اشخاصی که تمرینات مختلف تمرکز بر نقطه سیاه را انجام داده اند در برتری و تأثیر گذاری نقطه سیاه توافق کامل دارند.

 

یک نقطه سیاه به قطر ۱ تا ۳ سانتیمتر بر روی یک زمینه سفید قرار دهید. اگر این را با مداد سیاه بر روی کاغذ می کشید، کاغذ شما نباید خط دار باشد. این نقطه را طوری روی دیوار نصب کنید که وقتی مقابل آن می نشینید، نقطه سیاه مقابل پیشانی شما باشد. به فاصله دو متری از دیوار بنشینید و در یک وضعیت راحت قرار بگیرید. به خاطر این که در طول تمرکز بر نقطه سیاه احساس ناراحتی نکنید و یا پایتان خواب نرود توصیه می کنیم روی صندلی بنشینید و در این وضعیت نقطه سیاه در فاصله دو متری شما و در مقابل پیشانی تان روی دیوار باشد.

 

برای ایجاد وضعیتی راحت تر و ریلکسیشن بیشتر می توانید چند نفس عمیق بکشید و پس از آن که به مغز خود اکسیژن فراوان رساندید، خود را برای این تمرین ذهنی و فکری آماده کنید و حتی بهتر آن است که ریلکس را نیز انجام دهید، عضلات چشم و صورت را رها کنید و پس از راحتی عمیق بلافاصله چشمها را باز کنید و به نقطه سیاه خیره شوید. قبل از آن که چشمها را باز کنید، می توانید به خود تلقین کنید که من بلافاصله پس از باز کردن چشمهایم، با اشتیاق و علاقه فراوان به نقطه سیاه خیره خواهم شد و تمام توجه و تمرکز خود را با تمام وجود به نقطه سیاه معطوف می کنم.

 

این که می گوییم بعد از ریلکس بلافاصله چشمهایتان را باز کنید به معنای آن نیست که تند و سریع چشمهای خود را باز کنید. پلکها را باید به آرامی باز کنید. کاملاً در نقطه سیاه فرو روید. به تدریج تمرکز خود را از وسط نقطه سیاه به حد فاصل نقطه سیاه و سفیدی کاغذ معطوف کنید. بهتر آن است که کم کم چشم خود را در این دایره سیاه حرکت دهید. این چرخش می تواند در جهت حرکت عقربه های ساعت یا بر خلاف جهت آن باشد.

 

پس از مدتی که این چرخش را دور تا دور این دایره انجام دادید، بلافاصله یکباره و ناگهانی به نقطه سیاه برگردید و به تمامی در آن خیره شوید. ممکن است این سیاهی برای لحظاتی تمام میدان بینایی شما را اشغال کند. اگر در این خیرگی و تمرکز و توجه، احساس کردید چشمهایتان می سوزد، پلکهای خود را کمی به حالت نیمه بسته در آورید و به اصطلاح چشم خود را ریز کنید. پس از این استراحت نسبی، چشم را بیشتر باز کنید و خیرگی را دوباره شروع کنید.

 

در این تمرین نگذارید که فکرتان به جاهای دیگر برود و هر وقت احساس کردید فکرتان منحرف شده است، مجدداً با تمرکز بیشتری به نقطه سیاه بیندیشید. پس از مدتی که در یک محیط ساکت و آرام با بدن ریلکس، به طور فعال این تمرین را انجام می دهید، می بینید که دقایق زیادی را بدون توجه به مسایل دیگر فقط در نقطه سیاه بوده اید. از آنجا که این تمرین را برای اولین بار انجام می دهید، ممکن است در ابتدا نقطه سیاه برایتان ناملموس باشد اما تداوم این تمرین کم کم شما را با نقطه سیاه مأنوس می کند.

 

در لحظاتی از این تمرین و حتی شاید در طول تمرین دیوار یا کاغذ سفیدی که نقطه سیاه روی آن است نیز در میدان دید شما قرار دارد. اما توجه و تمرکز شما در مرکز این میدان و روی نقطه سیاه است. ممکن است در طول تمرین شما اشکال یا سایه هایی را به صورت تصاویر خطوط یا نقاط مبهم روی دیوار یا اطراف نقطه سیاه ببینید. این مسأله کاملاً طبیعی است و نباید شما را نگران کند یا از ادامه تمرین باز دارد.

آموزش مدیتیشن

مدیتیشن تمرکزی چیست؟

مدیتیشن تمرکزی

در این روش باید بکوشیم تا هدایت و تمرکز ذهنمان را روی یک موضوع تجربی، مثل یک شاخه گل، نقطه ی سیاه، یک احساس خوش آیند، تمرکز بر هاله ای از نور، تمرکز بر صدای موسیقی و … تثبیت کنیم و تلاش کنیم که جریان دم دمی بودن ذهن را به سمتی هدایت کنیم که خود موجب ذخیره ی انرژی قابل ملاحظه ای برایش می شود و باعث می شود که ذهن آرام بگیرد و به یک آرامش و انبساط خاطر برسد.

در آن زمان ذهن آرام یافته می تواند با ادامه ی مراقبه به اثرات آن دست یابد و به شکوفایی و آگاهی ذهنی و جسمی و روحی – روانی برسد.

اما برای ایجاد تمرکز دلخواه و به دست آوردن آرامش دائمی و همیشگی بایستی در جریان این تمرکز یک مشاهده و آگاهی دائمی و یک دید عمیق برای ذهنمان ایجاد کنیم. با تمرکز فکر روی یک موضوع ، فکر از پریشانیها در امان می ماند و به درک عالی ، هوشیاری و همچنین آگاهی می رسد. ولی در این نوع تمرکز تا زمانی که شما مواظب فکر خود هستید، آرامش و توجه در شما وجود خواهد داشت ولی دائمی و مستمر نیست و بایستی با گام نهادن در مراحل بالاتر تمرکز (مدیتیشن) یک آرامش عمیق و دائمی و همیشگی در خود ایجاد بکنیم تا هیچ موقع قطع نشود و در هر شرایطی با ما باشد.