نوشته‌ها

انرژی درونی

دانلود قسمت ۵ ویدیو فارسی آموزش حرفه ای مراقبه

دانلود قسمت ۵ ویدیو فارسی آموزش حرفه ای مراقبه

واقعیت و ماهیت درون چیست؟

این قسمت سفری به درون ما دارد.

 

دانلود با کیفیت بالا

 

دانلود با کیفیت متوسط

 

این آموزش کلا هشت قسمت هست.

 

 

هرم و قدرت هرم

دانلود قسمت ۴ ویدیو فارسی آموزش حرفه ای مراقبه

دانلود قسمت ۴ ویدیو فارسی آموزش حرفه ای مراقبه

در این قسمت اطلاعات بی نظیری در هرم، قدرت هرم و نحوه دریافت انرژی از هرم داده میشه.

 

دانلود با کیفیت بالا

 

دانلود با کیفیت متوسط

 

این آموزش کلا هشت قسمت هست.