ذهن

ذهن نیمه هشیار همواره در جهت منفعت همه کار می کند

ذهن نیمه هشیار همواره در جهت منفعت همه کار می کند

خود غیرعینی موجود در شما دائما برای نفع عمومی کار می کند که اصل ذاتی وجود هماهنگی در پس همه چیز را منعکس می کند. ذهن نیمه هشیار شما نیروی اراده مختص به خود را دارد و این به خودی خود چیزی بسیار حقیقی است. این اراده شب و روز …

دیدن همه »

دوگانگی ذهن

دوگانگی ذهن

شما تنها یک ذهن دارید، ولی ذهن شما دو مشخصه متمایز دارد. مرز میان این دو امروزه برای مردان و زنان متفکر کاملا شناخته شده است. دو عملکرد ذهن شما اساسا شباهتی به یکدیگر ندارند. به هر کدام از این عملکردهای ذهن خصلت ها و نیروهای جداگانه ای ارزانی شده …

دیدن همه »

نیروی سازنده و ویرانگر تلقین

نیروی سازنده و ویرانگر تلقین

برخی از نمونه ها و نظرات درباره تلقین توسط غیره: تلقین توسط غیر به معنی تلقین از طرف شخصی دیگر می باشد. در هر کشوری در روی زمین و در هر دوره زمانی و در همه دوران، نیروی تلقین نقشی در زندگی و افکار انسان بازی کرده است و در …

دیدن همه »

رها کردن نیروی معجزه آفرین

رها کردن نیروی معجزه آفرین

شفا یافتن خودمان همواره متقاعد کننده ترین شاهد بر نیروهای نیمه هشیار ماست. من چندین سال پیش از نیروی شفا بخش ذهن نیمه هشیار یا قدرت فکر خود استفاده کرده و یک غده بدخیم را از بین بردم. این نیرو مرا دباره خلق کرده و هنوز همه کارهای حیاتی مرا …

دیدن همه »

به چه چیزی اعتقاد دارید؟

به چه چیزی اعتقاد دارید؟

دعا هنگامی مستجاب می شود که ذهن نیمه هشیار فرد به تصور ذهنی یا فکر موجود در ذهنش پاسخ می دهد. این تنها به خاطر اعتقاد یا پذیرش و مقبولیت ذهنی درباره آن چه برای آن دعا می کنید، می باشد. قانون زندگی قانئن اعتقاد است، و اعتقاد را بطور …

دیدن همه »

چگونه یک قهوه تخیل منضبط معجزه می آفریند

چگونه یک قهوه تخیل منضبط معجزه می آفریند

یک راه خارق العاده برای دریافت واکنش مناسب از ذهن نیمه هشیار قوه تخیل علمی یا منضبط است. همان طور که قبلا اشاره شد، ذهن نیمه هشیار شما سازنده بدن شماست و تمام عملکردهای حیاتی آن را کنترل می کند. کتاب مقدس می گویند:(( هر چه را که در دعای …

دیدن همه »

به آرامی انجام می شود

به آرامی انجام می شود

روزی صاحبخانه ای به یک تعمیرکار کوره دیگ بخار اعتراض کرد که چرا هزینه تعمیر دیگ بخار ۲۰۰ دلار می شود. تعمیرکار گفت: ((۵ سنت قیمت پیچی است که گم شده بود و ۱۹۹ دلار و ۹۵ سنت بقیه برای این است که می دانستم اشکال کجاست.)) به همسن شکل، …

دیدن همه »

دیدگاههای پاراسلسوس

دیدگاههای پاراسلسوس

فلیپوس پاراسلسوس کیمیاگر و پزشک مشهور سوئیسی که در خلال  سال های (۱۵۱۴-۱۴۹۳) زندگی میکرد. در دوران خود یک شفادهنده بزرگ بود. او چیزی را خاطر نشان کرده که اکنون یک حقیقت واضح علمی است. او چنین گفت: از چیزی که به آن ایمان دارید، چه واقعی باشد و چه …

دیدن همه »

چگونه او حافظه خود را دوباره به دست آورد

چگونه او حافظه خود را دوباره به دست آورد

زن ۷۵ ساله ای عادت داشت که به خودش بگوید: ((دارم حافظه رو از دست میدم.)) او این روش را معکوس کرد و القا تلقین به نفس را روزی چندین بار به این ترتیب تمرین کرد:((حافظه من از امروز به بعد در هر قسمت بهتر می شود. من در هر …

دیدن همه »

ذهن نیمه هشیارتان به شما بهره مرکب می دهد

ذهن نیمه هشیارتان به شما بهره مرکب می دهد

به آن کسی که احساس می کند ثروتمند است، قطعا ثروت بیشتر و به آن کس که احساس می کند کمبود دارد، قطعا کمبود بیشتر ارزانی خواهد شد. هر چه را در ذهن نیمه هشیار خود ذخیره کنید آن را بزرگ نمایی کرده و چندین برابر می کند. هر روز …

دیدن همه »