تغییر باور

سه بخش خودانگاره شما

میزان شکست خود را دو برابر کنید
آرتور گوردون، نویسنده، زمانی از توم…
می 14, 2019/توسط admin
تغییر باور

تاثیرات اولیه باورها

لوح سفید
دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندي، اولین کسی بود که به موضوع لوح سف…
می 14, 2019/توسط admin
تغییر افکار

تغییر در نگرش،طرز فکر و احساسات چه نتایج شگفت انگیزی بدنبال دارد؟؟؟

نگرشها، اعمال و احساسات
نگرشهاي شما، مثبت یا منفی، سازنده یا مخرب، …
می 14, 2019/توسط admin

حقیقتی غیر قابل انکار درباره شما!!!

حقیقت درباره خودتان
شما انسان کاملاً خوبی هستید.شما شایسته یک زندگی…
می 13, 2019/توسط admin
پول

پنج ستون اصلی ثروت متوازن

پنج ستون ثروت متوازن
این امکان و احتمال وجود دارد که آن قدر بر یک چیز م…
آوریل 20, 2019/توسط admin
ثروت

۵ گام برای رسیدن به ثروت

5 گام ساده تا رسیدن به 1 میلیارد اول 


آیا وقتی به کسب یک میلیارد اول فک…
آوریل 19, 2019/توسط admin
ثروت

تفاوت میان درآمد خطی و درآمد ماندگار در چیست؟

درآمد خطی و درآمد ماندگار
پول یکی از مهمترین موضوعات در تمام…
آوریل 19, 2019/توسط admin
ثروت

۳ راهکار و استراتژی برای کسب پول

کسب پول

1- مبادله زمان در ازای پول.
2- پولی که پول کسب میکند.
آوریل 18, 2019/توسط admin
ثروت

۵ دلیل ساده که چرا اکثر مردم هرگز پولدار نمی شوند

5 دلیل ساده که چرا اکثر مردم هرگز پولدار نمی شوند و چطور مطمئن شوید که …
آوریل 18, 2019/توسط admin
پول و ثروت

۵ مهارت کار کردن با پول

مهارت کار کردن با پول
اگر می خواهید در کار کردن با پول وارد باش…
آوریل 18, 2019/توسط admin
شکست

ترس از شکست چه نتیجه ای بدنبال دارد؟

ترس از شکست
ترس از امتحان کردن یک کار و بعد هم ضایع شدن و ا…
آوریل 18, 2019/توسط admin
رنج و لذت

اهرم رنج و لذت

اهرم

هر کاری که در زندگی مان انجام می دهیم، یا به خاطر اجتناب…
آوریل 17, 2019/توسط admin