مراقبه ماورائی

ارتباطی شگفت انگیز با کانال ماورایی (مراقبه)

مراقبه برای برقراری کانال ماورائی

بسیاری از افراد آرزو دارند بتوانند کانال ماورائی ایجاد کنند، اما اغلب، آن را کاری دشوار می دانند. قدم اول در تحقق این امر، کسب مهارت لازم در تمرینات مراقبه است. همان گونه که در مقاله های قبلی بیان شده باید به تمرینات لازم مراقبه بپردازید تا ذهنتان را آرام کنید، نظم و انضباط را در جسمتان برقرار نمایید و با تسلیم عشق و محبتی بی قید و شرط را ابراز دارید.

یک بار به دور از هرگونه ناآرامی بی قراری، تفکر و اندیشه ای به مراقبه بنشینید. راهنماهای شما با صبر و حوصله در انتظارتان هستند، به شما نزدیک خواهند شد و جزئی از وجودتان خواهند گردید.

صندلی محکم و بسیار راحتی را بیابید. روی آن بنشینید، به طوری که پشتتان را به خوبی حائل گردد. پاهایتان را به آرامی از یکدیگر دور کنید. به طوری که با پایه های صندلی فاصله کمی داشته باشند. هیچ گونه لباس تنگ و ناراحتی در بر نداشته باشید.

دعای حفاظت کننده را بخوانید. ارواح و عناصر متعالی را فراخوانید. بخواهید که افکار منفی و پریشان رهایتان کنند و موارد احساسی، از شما دور شوند. خود را رها کنید و چندین مرتبه نفسی عمیق بکشید.

نور الهی را مجسم کنید که از جانب پروردگار و از سوی بهشت به طرف شما روانه می شود، تمامی کالبد، درون و برونتان را دربرمی گیرد و همه فشارها و پریشانی ها را از شما دور می کند و به زمین، مادر طبیعت، بازمی گرداند تا زمین مجددا به احیاء آنها بپردازد و همان گونه که در مقاله های قبلی بیان شده با نیروی تفکر و تصور خویش، کلیه چاکراهای خود را بگشایید.

به ترتیب از چاکرای تاج شروع کرده، ادامه دهید تا به چاکرای ریشه برسید. در آخر، به ناحیه طحال بروید و بدین ترتیب، خود را متعادل و هماهنگ کشید، چاکراهای فرعی دست و پایتان را نیز بگشایید. نفسی عمیق بکشید.

از راهنماهای روحی تان بخواهید، تا نزد شما آیند. همزمان خود نیز آنان را احساس کنید. نفسی عمیق بکشید. بگذارید نفس هایتان عمیق تر شوند، منتظر بمانید، شاهد هرگونه تغییر و تحول در بدنتان باشید. تغییر و تحولاتی چون احساس بزرگی، بلندی، کوچکی و چاقی را در نظر داشته باشید.

همین طور به حس هایی چون، سردی و گرمی، لرزشها و مور مور شدن هایی که به سوی دستها، پاها و ستون فقراتتان می آید. توجه داشته باشید. این پدیده ها کاملا طبیعی هستند. آنها را بپذیرید و آرامش خویش را حفظ کنید. به تنفس عمیق و آرام خود ادامه دهید.

به راهنماهای روحی و معنوی تان اجازه دهید وارد کالبدتان شوند و با این احساسات شریک گردند. منتظر بمانید. الگوی تنفستان تغییر کند.

با ورود راهنماهایتان، کلیه احساسات و تحولات جسمانی تان، قوی تر می شوند. به تغییر الگوی تنفستان توجه کنید و بگذارید هر چه می خواهد رخ دهد. در این هنگام است که انرژی های شفابخشی را از جانب راهنماهایتان دریافت میدارید.

پس از اینکه تقسهایتان تحت کنترل راهنماهای روحی تان درآمد، تمامی افکار پریشان و منفی را از خود دور کنید. به خود بگویید همه چیز خوب و عالی است، فقط بنشینید. تمام ترس هایی که به دست خود به وجود آورده اید، محو و نابود خواهند شد.

آرامش در ساحل

چنانچه باقی بمانند، مراقبه را متوقف کنید. تمامی چاکراهایتان را ببندید و در این نور سفید الهی غوطه ور شوید.

همه مخلوقات خوبند. بگذارید احساسی از رضایت و خرسندی که از جانب راهنماهایتان به سوی شما می آید وجودتان را فرا گیرد. نسبت به تمام افکاری که از جانب راهنماها به سوی ذهنتان روانه می گردند پذیرا باشید، آنها را ببینید و بشنوید.

در این زمان، از مطرح کردن هر سؤالی اجتناب کنید. (در این مقطع است که ذهن هوشیارتان سعی در بارداری و ایجاد وقفه دارد. بر آن فائق آیید.) به جای طرح سوال، چنانچه آماده باشید. هر واژه ای که ممکن است در ذهنتان بشنوید را با صدای بلند بیان کنید.

سعی نکنید به چگونگی تغییراتی که در سیستم و روال تنفسی تان ایجاد می شود. توجه کنید خود را آماده دریافت احساسات فیزیکی ای کنید که به آرامی از سوی راهنماهای روحی به سوی جسمتان جریان می یابد. هرگونه ترسی که موجب می شود بین شما و راهنماهایتان فاصله بیفتد را از خود برانید. مجددا حالتهای تنفسی تان را بنویسید و کمی عمیق تر به خلسه فروروید. منتظر بمانید راهنمایتان شما را به حرکت درآورد.

و با تکان خوردن سر و دستهایتان، به آنها نگاه کنید، بگذارید ذهن هوشیارتان تمامی احساسات و هیجان های درهمی را که ایجاد می شوند، در خود جذب نماید، به خود بگویید هر حرکتی در جسم شما بسیار جالب است. به خوداگاهتان یادآوری کنید که اکنون کنترلی بر شما ندارد و اصلا نباید در این امر دخالتی نماید. نگذارید این حرکت ها تحت تاثیر خودآگاه افزایش پیدا کنند.

به سمت راهنمای روحی تان بروید و او را در بر بگیرید و سعی کنید عمیق تر نفس بکشید تا راهنمای روحی تان کنترل بیشتری را در دست بگیرد. به یاد بیاورید که او همان است که انتظارش را می کشیدید.

در سیر رسیدن به بیگانگی، ذهن هوشیار شما کنترل و تسلط خویش را از دست می دهد، بپذیرید که ذهن درونی تان، در حال عمل است. در این مقطع، چنانچه مایل باشید جسم خود را ترک کنید، راهنماهای روحی شما را یاری خواهند کرد. تصویری از مکانی را که می خواهید در آن مرکزیت یابید تجسم کنید.

با این تصویر همراه شوید و به هر جا که شما را راهنمایی می کند بروید. چنانچه تصمیم بگیرید در جسم خود باقی بمانید، خود را روی صندلی در موقعیتی جدید حس خواهید کرد؛ کمی بالاتر یا کمی پایین تر، کمی به جلو یا به سمت راست یا چپ و یا به پشت. این حالت نشان دهنده این مسئله است که در جسم خود بالا رفته اید تا برای اشتراک راهنمای روحی با جسمتان، جا باز کنید. دوباره کلیه حالتهای تنفسی خود را بنویسید و تسلیم انرژی شوید که از سوی راهنمای روحی تان جریان می یابد.

هنگامی که راهنمای شما کنترل بیشتری را در دست گرفت. ببینید چگونه جسم شما بدون اراده، واکنش هایی از خود نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه فک و زبان شما آماده می شوند تا از جانب راهنمایتان، سخن بگویند. (صداهایی اسرارآمیز و غیردنیوی از دهان شما خارج خواهد شد. بگذارید راهنمای شما جسمتان را تحت کنترل گیرد و این روند ادامه یابد. شما تنها ناظر آن باشید.

زمانی که به آرامش، تعادل و هماهنگی رسیدید، تمامی کلماتی که از ذهن یکپارچه شما و از طریق دهانتان بیرون می آید را بپذیرید. آنچه را که بیان می کنید کنترل نکنید. تنها به برقراری این ارتباط بپردازید. (غالبا، اولین کلمات، پیامهایی را برای شما به همراه دارد. بسیار خوب است این پیام ها را به شخصی دیگر بگویید تا آنها را برایتان ثبت نماید.)

و پس از پایان دریافت ها، بگذارید راهنمای روحی تان به نرمی عقب نشینی کند و کنترل اوضاع را به شما بازگرداند. این حوادث و اتفاقات را بر کاغذ بیاورید؛ برگشت تنفستان به حالت طبیعی را نیز ثبت کنید. آگاه باشید که هنوز در خوابید، نفسی عمیق بکشید.

تصور کنید تمامی چاکراهایتان را، از چاکرای ریشه تا چاکرای تاج، مسدود مینمایید. نفسی عمیق بکشید و هرگونه انرژی اضافی را از ناحیه پاهایتان به بیرون برانید. احساسی طبیعی داشته باشید.

بر چاکرای طحالتان متمرکز شوید، و اگر احساس ناراحتی می کنید بخواهید که این چاکرا در حالت تعادل قرار گیرد، در نور سفید و شفاف عشق و محبت الهی غوطه ور شوید و به خود به خاطر انجام دادن یک مراقبه خوب و عالی تبریک بگویید.

تصور کنید که چاکراهای ناحیه دست و پایتان، زمانی که به حالت طبیعی بازگشته اید مسدود شده اند. چاکرای تاج را به درون بکشید و احساس آرامش کنید.

و بیدار شوید، احساس نشاط و تازگی خواهید کرد. تمامی تجربیاتتان را بنویسید.

برقراری و عدم برقراری کانال ارتباطی

عدم برقراری – در صورتی که حسی منفی داشته باشید ۔ اگر کسالت داشته باشید .. چنانچه خسته باشید .اگر بترسید و با احساس عدم اعتماد و اطمینان کنید. . چنانچه دیگران را با خواست های خود، تحت فشار قرار دهید. – برای جلب توجه با کسب احترام از طرف دیگران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *