خانه / تگ های آرشیو: sorkh sorat

تگ های آرشیو: sorkh sorat

سرخ شدن صورت

سرخ شدن صورت

وقتی هر روز برای حفظ آرامش تمرین کنید، جلوی دیگران نیز آرامش و خونسردی خود را حفظ خواهید کرد. مهم نیست دوست باشند یا غریبه، تعداد آن ها کم باشد یا زیاد. بدون این که احساس کمرویی کنید و یا گیج و شرمنده شوید، راحت با آنها ملاقات و صحبت …

دیدن همه »