خانه / تگ های آرشیو: hpnotiz vakonesh

تگ های آرشیو: hpnotiz vakonesh

واکنش های بعد از هیپنوتیزم

واکنش بعد هیپنوتیزم

اعمالی که بعد از خاتمه خواب مصنوعی انجام می شوند، واکنش های پس از هیپنوتیزم نام دارند. تقویت ادواری باعث افزایش کارآیی واکنش های پس از هیپنوتیزم می شود. فراخوانی مکرر باعث تضعیف آن نمی گردد. تاثیر واکنش بستگی به میزان انگیزه فرد برای پذیرش تلقین دارد. بنا بر این، …

دیدن همه »