خانه / تگ های آرشیو: واکنش های بعد از هیپنوتیزم

تگ های آرشیو: واکنش های بعد از هیپنوتیزم

واکنش های بعد از هیپنوتیزم

واکنش بعد هیپنوتیزم

اعمالی که بعد از خاتمه خواب مصنوعی انجام می شوند، واکنش های پس از هیپنوتیزم نام دارند. تقویت ادواری باعث افزایش کارآیی واکنش های پس از هیپنوتیزم می شود. فراخوانی مکرر باعث تضعیف آن نمی گردد. تاثیر واکنش بستگی به میزان انگیزه فرد برای پذیرش تلقین دارد. بنا بر این، …

دیدن همه »