خانه / مقالات / هیپنوتیزم

هیپنوتیزم

مقاله های آموزش خود هیپنوتیزم و هیپنوتیزم

متد شمع

متد شمع

در این روش سوژه در خواست می شود که به شعله های لرزان یا رقصان یک شمع چشم بدوزد و در همین حال هیپنوتیزور به بیان تلقینات لفظی می پردازد. هر چندان این تکنیک موثر است، ولی کاربرد آن مناسب و دلخواه نیست، زیرا سپس از استفاده از این روش، …

دیدن همه »

واکنش های بعد از هیپنوتیزم

واکنش بعد هیپنوتیزم

اعمالی که بعد از خاتمه خواب مصنوعی انجام می شوند، واکنش های پس از هیپنوتیزم نام دارند. تقویت ادواری باعث افزایش کارآیی واکنش های پس از هیپنوتیزم می شود. فراخوانی مکرر باعث تضعیف آن نمی گردد. تاثیر واکنش بستگی به میزان انگیزه فرد برای پذیرش تلقین دارد. بنا بر این، …

دیدن همه »

مهار رویاها

مهار رویاها

در حالی که خود را هیپنوتیزم کرده اید، قبل از خواب به خود بگویید، می خواهم رویایی در یادم باشد. این خواب را به خاطر خواهم سپرد. یک ظبط صوت کنار خود آماده داشته باشید و یا کاغذ و قلم تهیه کنید. وقتی بیدار می شوید، آن چه از رویا …

دیدن همه »

افرادی که با نزدیک شدن به درخت هیپنوتیکی بخواب می رفتند

در خت هیپنوتیکی

در قرن نوزدهم بعضی از طرفداران ما نیتیسم بقول خودشان درخت را ما نیتیزه می کردند هما نگونه که مسمر پدر علم هیپنوتیزم تشکی را به ادعای خودما نیتیزه کرده بود بعضی از مردم برای شفای بیماری های خود به دیدن درخت مانیتیکی می رفتند و با ناله و لمس …

دیدن همه »

کسب مهارت در بازی بولینگ

کسب مهارت در بازی بولینگ

هیپنوتیزم برای ورزشکاران بولینگ، بسیار موفقیت آمیز بوده است؛ زیرا اگر هیپنوتیزم سبک را در سطح الفا با چشم های باز انجام دهید، دیگر در زدن توپ خطا نمی کنید. تصویر سازی ذهنی تصور کنید به خط پرتاب توپ بولینگ نزدیک می شوید. توپ را صحیح نگه داشته اید. تعادل …

دیدن همه »

روش ایجاد خلائ فکری

ایجاد خلائ فکری

به حالت چهارزانو بنشینید البته می توانید در حالت خوابیده به پشت نیز این تمرین را انجام دهید ولی در حالت خوابیده راحتمال دارد دچار خواب طبیعی شوید. با چند نفس عمیق بدنتان را شل وانهاده کنید سپس چشمان خود را ببندید انگاه تصمیم بگیرید خلای فکری بکنید و در …

دیدن همه »

روش نگاه به بینی

روش نگاه به بینی

این روش را در دو حالت نشسته و خوابیده می توانید انجام دهید، ابتدا با چند نفس عمیق بدن خود را شل و وانهاده می کنید آنگاه با خودداری از تشتت فکر چنین بار چنین تلقین به نفس کنید من هر لحظه ای که با نوک و یا انتهای بینی …

دیدن همه »

درخت هیپنوتیکی

درخت هیپنوتیکی

در قرن نوزدهم بعضی از طرفداران ما نیتیسم بقول خودشان درخت را ما نیتیزه می کردند هما نگونه که مسمر پدر علم هیپنوتیزم تشکی را به ادعا خود ما نیتیزه کرده بود بعضی از مردم برای شفای بیماریهای خود به دیدن درخت ما نیتیکی می رفتند و با ناله ولمس …

دیدن همه »

شربت گوارا

شربت گوارا

من در مورد حدود تلقین پذیری در حال هیپنوز عمیق آزمایشاتی انجام داده ام در یکی از آزمایشهایم جوان ۲۳ ساله ای را به هیپنوز عمیق بردم ویک لیوان آب نمک را به دست او دادم سپس به او تلقین کردم که این یک لیوان شربت گوارئی است که تو …

دیدن همه »

کنترل جوش صورت

کنترل جوش صورت

پرکاری غده ها ی چربی باعث پدیدار شدن جوش روی صورت یا جوش غرور جوانی می شود. عاملی که می توانید در تصحیح این امر کمک کند، آن است که بدانیم اگر وضع وخیم تری پدید آید، باعث افزایش فشار روحی و عاطفی می شود. این فرضیه ی علت و …

دیدن همه »