ذهن

سرخ شدن صورت

سرخ شدن صورت

وقتی هر روز برای حفظ آرامش تمرین کنید، جلوی دیگران نیز آرامش و خونسردی خود را حفظ خواهید کرد. مهم نیست دوست باشند یا غریبه، تعداد آن ها کم باشد یا زیاد. بدون این که احساس کمرویی کنید و یا گیج و شرمنده شوید، راحت با آنها ملاقات و صحبت …

دیدن همه »

قانون تاثیر معکوس

قانون تاثیر معکوس

هر چه شانس موفقیت باشد بیشتر سعی می کنیم کارها را با به کارگیری نیروی اراده انجام دهیم. به عنوان مثال ممکن است سعی کنیم نامی را به خاطر سپرده یا به خواب رویم، ولی برای انجام این کار شانش کمی داشته باشیم. هرگاه نیروی تخیل و نیروی اراده با …

دیدن همه »

چگونه درخت یا چشمه ای مرض ها را درمان می کنید؟

چگونه درخت یا چشمه ای مرض ها را درمان می کنید؟

همچنین بعضی از افراد ددرمنا طقی شروع به شاختن چشمه و پرورش درختی می کردند و برای آنکه چشمه و درخت او از دست مردم درامان بوده و خراب و کنده نشود، داستانی سر هم می کردند و یک نام مقدسی برای آن دست و پا می نمودند و مردم …

دیدن همه »

اختلالی به نام (( کم توجهی ))

اختلالی به نام (( کم توجهی ))

۱۰ میلون نفر به این اختلال مبتا هستید. تعدادی زیادی از بزرگ سالان با این عارضه، زندگی خود را می گذرنند. وقتی کودکی را ناقص می نامیم، در واقع از مسئولیت طفره می رویم و علت آن ممکن است، روش تدریس ما باشد. ما به جای کمک کردن به کودکان …

دیدن همه »

اعداد معکوس

اعداد معکوس

در حالت نشسته و یا درازکش با چشمان بسته پس از چند تنفس عمیق بدن خود را وانهاده و شل ( ریلاکس ) بکنید، سپس حدود ۵ دقیقه در حالت ایجاد خلای فکری بمانید بعنی از افکار پراکنده خودداری بکنیدف آنگاه ده بار ( حتما لازم نیست ده بار باشد …

دیدن همه »

فلجی که با خوردن کاغذ نسخه بهبودی خود را باز یافت

خوردن کاغذ

یک پزشک فرانسوی که در زمان اشغال الجزایر توسط فرانسه، برای کار های درمانی به آن کشور رفته بود در خاطرات خود چنین می نویسد: روزی یک عرب بدوی ( صحرا نشین ) را پیش من آورد ندا و به علت انقباض سخت عضلات پا ها، فلج شده بود و …

دیدن همه »

هرگز رویای خود را رها نکنید

رویای خود

همیشه به رویای خود بیاندیشید. اگر همت و پشتکار نداشته باشید. موفق نخواهید شد. تامس الوه ادیسون به خاطر ابداع کردن روشنایی که نیاز به شمع نداشت، اخراج شد. او با اختراع لامپ برهمه اختراعات الکنرونیکی که پس از او انجام شد، تاثیر گذاشت. من وقتی یک بچه مدرسه ای …

دیدن همه »

فکر برنده

فکر برنده

تلقین، قدرت نا محدودی دارد تا شما را به هر سمتی سوق دهد. اگر شما افکار یک بازنده را در ذهن خود داشته باشید، حتما” شکست خواهید خورد: ولی اگر همچون یک برنده فکر و صحبت کنید، همچون یک برنده رفتار خواهید کرد و در زندگی موفق خواهید بود. مغز …

دیدن همه »

ایجاد انگیزه

ایجاد انگیزه در خود

برای آن که بتوانیم بر غیر ممکن ها غلبه کنیم، باید پشتکار و استقامت زیادی داشته باشیم. ما همیشه به طور نا خود آگاه، یکی از دو گزینه موفقیت یا شکست را انتخاب می کنیم. شما درباره خودتان چطور اظهار نظر می کنید؟ ببینید با چه الفاظی خود را برای …

دیدن همه »

خود تلقینی مثبت

خود تلقینی مثبت

خود تلقینی همان تسلط بر خود است. اگر خود تلقینی در جهت صحیح باعث برانگیخته شدن جسم و روح شود، آن به مثبت می نامیم. افکار نیک عوامل فعال کننده ای هستند که باعث بهبود وضع ما می شوند. خود تلقینی، هم تسلط بر خود است و هم عزت نفس، …

دیدن همه »