خانه / مقالات / تمرکز فکر

تمرکز فکر

شگرد قفل کردن دست ها

قفل کردن دست ها

چشم ها را ببندید و محکم دست ها در همدیگر قلاب کنید. با خود بگویید: می خواهم کاری کنم دست هایم محکم به هم بچسبند. چشمها را بسته نگه دارید و تا زمانی که نگفتم آن ها را باز نکنید. تصور کنید آرامش دادن به خود چقدر لذت بخش است. …

دیدن همه »

چگونه درخت یا چشمه ای مرض ها را درمان می کنید؟

چگونه درخت یا چشمه ای مرض ها را درمان می کنید؟

همچنین بعضی از افراد ددرمنا طقی شروع به شاختن چشمه و پرورش درختی می کردند و برای آنکه چشمه و درخت او از دست مردم درامان بوده و خراب و کنده نشود، داستانی سر هم می کردند و یک نام مقدسی برای آن دست و پا می نمودند و مردم …

دیدن همه »

نظافت و سر و سامان دادن

نظافت و سر و سامان دادن

ما باید فرصت هایی که در زندگی پیش می آید، خود را سازمان دهیم و آماده باشیم. حالا وقت آن است که موانع منسوخ را از سر راه موفقیت برداریم. هرنوع الگوی فکری متفرقه را از ذهن خود حذف کنید. تصویر سازی ذهنی به محیط خانه ی خود نگاه کنید. …

دیدن همه »

کسب مهارت در بازی بولینگ

کسب مهارت در بازی بولینگ

هیپنوتیزم برای ورزشکاران بولینگ، بسیار موفقیت آمیز بوده است؛ زیرا اگر هیپنوتیزم سبک را در سطح الفا با چشم های باز انجام دهید، دیگر در زدن توپ خطا نمی کنید. تصویر سازی ذهنی تصور کنید به خط پرتاب توپ بولینگ نزدیک می شوید. توپ را صحیح نگه داشته اید. تعادل …

دیدن همه »

روش نگاه به بینی

روش نگاه به بینی

این روش را در دو حالت نشسته و خوابیده می توانید انجام دهید، ابتدا با چند نفس عمیق بدن خود را شل و وانهاده می کنید آنگاه با خودداری از تشتت فکر چنین بار چنین تلقین به نفس کنید من هر لحظه ای که با نوک و یا انتهای بینی …

دیدن همه »

تمرکز ضربان قلب

تمرکز ضربان قلب

در این روش در حالت نشسته یا خوابیده به پشت یا چشمان بسته تمام فکر خود را متوجه ضربان قلب خواهید کرد، هر قدر زمان بگذرد شما بیشتر فکر خود را روی ضربان قلب خود متمرکز می کنید، با ادامه ی تمرکز، شما دچار خلای فکری گشته و ضمیر    نا …

دیدن همه »

ترس بیمار گونه از هوا

ترس از هوا

ترس از باد، جریان های هوا، کوران و دود و گاز، هراس های مادرزادی هستند و باید بلا فاصله سرکوب شوند. صرفا افراد مشتاق و مصمم، موفق به ایجاد تغییری برای بهبود وضع خود می شوند. تصویر سازی ذهنی این مسئله را روی تخته سیاه بنویسید. بعد فرض کنید که …

دیدن همه »

متمرکز روی هدف

از آنجایی که عوام نمی توانند افکار خود رابا یک دفعه تلاش متمرکز کنند، در اکثر زمینه های زندگی، بیشتر شکست می خورند تا موفق شوند. رفتار مخرب باعث تخریب موفقیت ها و تبدیل آنها به شکست و ناکامی می شود. فکر کردن به احتمالات، همراه با پذیرش تلقین های …

دیدن همه »

فکر برنده

فکر برنده

تلقین، قدرت نا محدودی دارد تا شما را به هر سمتی سوق دهد. اگر شما افکار یک بازنده را در ذهن خود داشته باشید، حتما” شکست خواهید خورد: ولی اگر همچون یک برنده فکر و صحبت کنید، همچون یک برنده رفتار خواهید کرد و در زندگی موفق خواهید بود. مغز …

دیدن همه »

ایجاد انگیزه

ایجاد انگیزه در خود

برای آن که بتوانیم بر غیر ممکن ها غلبه کنیم، باید پشتکار و استقامت زیادی داشته باشیم. ما همیشه به طور نا خود آگاه، یکی از دو گزینه موفقیت یا شکست را انتخاب می کنیم. شما درباره خودتان چطور اظهار نظر می کنید؟ ببینید با چه الفاظی خود را برای …

دیدن همه »